Apua häirintätilanteisiin

VYY leima

Apua häirintätilanteisiin

VYYssä toimii kaksi häirintäyhdyshenkilöä, joiden tarkoitus on antaa tukea ja neuvoa häirintä-, kiusaamis-, ahdistelu- ja muissa tilanteissa. Häirintäyhdyshenkiön kanssa käytävät keskustelut ovat täysin luottamuksellisia ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Yhteydenottajan toivoessa, asiaa ei viedä eteenpäin.  Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat neuvoja tilanteen käsittelyyn sekä tukevat prosessissa. Tarkoituksena on etsiä yhteydenottajan kanssa hänelle sopivin ratkaisu tilanteeseen, ja ohjata tarvittavien palvelujen piiriin. 

Häirintäyhdyshenkilöt tarjoavat apua myös VYYn piirissä toimiville järjestöille. VYY:n piirissä toimii järjestö- ja tutorhyviksiä, joihin voi olla myös aina yhteydessä häirintätilanteissa. 

Häirintätilanteista voi ilmoittaa myös anonyymisti lomakkeella.

Nimettömänä jätettyjen ilmoitusten perusteella ei voida ryhtyä jatkotoimenpiteisii. Lomakkessa voi tuoda tietoon esimerkiksi yleisiä yhdenvertaisuushavaintoja. Anonyymit ilmoitukset tulevat häirintäyhdyshenkilöille tiedoksi. Jätäthän siis yhteystietosi tai olet sähköpostitse yhteydessä, jos haluat että tilanne voidaan käsitellä.

 

Häirintäyhdyshenkilöt

 

Elli Uusi-Kokko

Elli Uusi-Kokko
häirintäyhdyshenkilö
hairinta@vyy.fi
044 324 8961

 

Lauri Tuohiniemi

Lauri Tuohiniemi
häirintäyhdyshenkilö
hairinta@vyy.fi
044 324 8964

 

Miten toimia kohdatessasi epäasiallista käytöstä?

 • Ilmaise henkilölle selkeästi, että hänen toimintansa ei tuntunut sinusta hyvältä

 • Jos et uskalla kohdata tätä henkilöä, voit pyytää mukaan esmerkiksi kaverin tai tapahtuman hyviksen. Voit myös kirjoittaa hänelle viestin.

 • Ota ylös paikka ja aika milloin tilanne tapahtui, ja ketä tilanteessa oli mukana

 • Säilytä tilanteeseen liittyvät todisteet jatkokäsittelyä varten

 • Ota yhteys ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön

 • Mikäli tilanne vaatii toimenpiteitä, toimi (ota yhteys järjestyksenvalvojaan tai soita 112)

 

Miten toimia, jos sinua syytetään häirinnästä?

 • Kun kuulet sinun käyttäytyneen epäasiallisesti, lopeta ei-toivottu käytös, keskustele tilanteesta asianosaisten kanssa (jos he haluavat) ja pyydä anteeksi.

 • Reagoi. Tilanne on hyvä selvittää mahdollisimman ajoissa.

 • Muista käydä keskustelua rakentavasti. 

 • Vaikka et omasta mielestäsi olisi käyttäytynyt asiallisesti, älä vähättele toisen kokemusta ja kunnioita toisen henkilön kokemusta ja tunnetta.

 • Häirinnästä syytetyllä on oikeus tulla kuulluksi ja esittää oman näkemyksensä asiasta. Syytetyn on myös hyvä olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöön tai muuhun kolmanteen osapuoleen. 

 • Jos syyllistyt häirintään, olet ensi sijassa vastuussa häirinnästä itse. Voit joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen teostasi tai maksamaan vahingonkorvausta häiritylle. 

 

Miten ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö toimii?

 1. Yhteydenotto saapuu häirintäyhdyshenkilölle

 2. Häirintäyhdyshenkilö kuulee häirintää kokenutta tapahtuneesta ja selvittää tarpeet jatkokäsittelylle. Jatkotoimenpiteisiin ei ole pakollista ryhtyä jos ei halua. Häirintäyhdyshenkilölle voi vain halutessaan keskustella tilanteesta.

 3. Jos häirintää kokenut haluaa, että tilannetta viedään eteenpäin, Häirintäyhdyshenkilö kuulee häirinnästä syytettyä tilanteesta. Häirintäyhdyshenkilö sitten keskustelee häirinnästä syytetyn kanssa ja selvittää toisen osapuolen näkemykset tapahtuneesta. 

 4. Mikäli molemmat osapuolet haluavat, ehdottaa häirintäyhdyshenkilö keskustelua kaikkien osapuolten kesken. Häirintäyhdyshenkilö voi osallisten halutessa ohjata keskustelua tai pyydettäessä poistua paikalta.

 5. Molemmille osapuolille tarjotaan mahdollisuus jälkikäsittelyyn, mikäli kysyttävää nousee esiin tapaamisen jälkeen.

Muita hyödyllisiä yhteystietoja ja linkkejä

 

 • Pohjanmaan 24h/vrk sosiaalipäivystys 
  • Puhelin: 06 325 2347
  • Sosiaalipäivystyksestä saa elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

 

 

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista