Palvelut järjestölle

VYY leima

Palvelut järjestöille

VYY tarjoaa piirissään toimiville järjestöille ja yhdistyksille palveluita, neuvontaa ja etuja. Lisäksi esimerkiksi uusien yhdistysten ja vastaavien toimijoiden perustamisessa voi olla yhteydessä VYY:n järjestövastaavaan.

Palvelut järjestöille

Millaista apua teidän järjestönne tai yhdistyksenne tarvitsisi? Lisätietoa löydät pudotusvalikoista!

Koulutukset ja neuvonta

Järjestökoulutukset

VYY järjestää järjestöille ja yhdistyksille sekä muille aktiivisille toimijoille käytännön koulutuksia, workshopeja ja muita opetustilanteita tarpeen ja kysynnän mukaan. Vuoden alussa VYY:n koulutus suunnataan erityisesti järjestöjen ja yhdistysten uusille hallituksille ja vastuuhenkilöille.

 

Vertaistuki

VYY organisoi piirissään toimivien järjestöjen ja yhdistysten toimijoille vertaistukitoimintaa. Vertaistukitapaamisia organisoivat VYY:n hallituksen jäsenet, kukin oman vastuualueensa mukaisesti. Jos haluaisit mukaan vertaistukiryhmään, voit olla yhteydessä VYY:n hallituksen järjestövastaavaan.

 

Uuden yhdistyksen perustaminen

Eikö mikään kampuksen toimija tunnu oikein omalta? Voit myös perustaa oman yhdistyksen! Voit hakea uuden yhdistyksen perustamiseen VYY:lta projektiavustusta. Lisäksi neuvoja, vinkkejä ja käytännön apua saat VYY:n hallituksen järjestövastaavalta.

Tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

VYY:n hallitus on kokouksessaan 10.4.2018 hyväksynyt tapahtumajärjestämisen pelisäännöt, jotka on työstetty yhdessä kampuksella toimivien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Pelisäännöt koostuvat sekä tapahtumien järjestäjiä että tapahtumien osallistujia koskevista periaatteista, joita noudatetaan kaikissa VYY:n järjestämissä tapahtumissa. VYY:n hallitus on kokousessaan 10.2.2022 hyväksynyt tapahtumajärjestämisen pelisääntöjen päivityksen.

 

VYY:n tapahtumat järjestetään vastuullisesti

  • Tapahtumat suunnitellaan mahdollisimman esteettömiksi sekä saavutettaviksi ja niin, etteivät ne aseta osallistujia nöyryyttävään, ahdistavaan tai muuhun epämukavaan tilanteeseen
  • Yhteisistä arvoista ja sovituista säännöistä viestitään avoimesti tapahtumien markkinoinnissa ja niiden aikana
  • Tapahtumille määritetään vastuuhenkilö(t), lisäksi tapahtuman hyvikset mainitaan selkeästi joka tapahtuman kuvauksessa

 

VYY:n tapahtumissa kunnioitetaan kaikkia osallistujia

 

VYY:n tapahtumissa ongelmatilanteisiin puututaan

  • Ongelmatilanteen syntyessä siihen tulee puuttua heti, ja tilanne pyritään ratkaisemaan puhumalla yhdessä hyvisten kanssa. Ongelmatilanteen käsittelyssä voi käyttää apuna VYY:n häirintään ja kiusaamiseen puuttumisen toimintamallia
  • Ongelmatilanteiden varalle jokaisen tapahtuman järjestäjän tulee luoda oma anonyymi yhteydenottokanava (esim. Forms -lomake)
  • Jos ongelmatilanne jatkuu tapahtuman jälkeen ja sen käsittelyssä tarvitaan neutraalin ulkopuolisen tahon apua, ota yhteyttä VYY:n häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshlo@vyy.fi)

Tapahtumat ja edut yhdistyksille

Syksyn järjestömessut ja fuksitapahtumat

VYY järjestää syksyisin erityisesti uusille opiskelijoille suunnatut järjestömessut, joilla kampuksen erilaiset järjestöt, yhdistykset ja kerhot voivat esitellä toimintaansa. Lisäksi VYY järjestää lukuvuoden alussa paljon tapahtumia uusille opiskelijoille, joissa toimintaa voi esitellä uusille opiskelijoille.

 

Edut OLL:n kautta

VYY on Opiskelijoiden Liikuntaliiton eli OLL:n jäsen. Jäsenyyden kautta OLL:n jäsenedut musiikintoistosopimuksista sekä tapaturmavakuutukset ovat myös VYY:n piirissä toimivien järjestöjen ja yhdistysten liikuntatapahtumissa. Lisätietoa löytyy OLL:n sivuilta.

 

Yliopiston tilat

VYY on neuvotellut Vaasan yliopiston kanssa sopimuksen VYY:n piirissä toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Yliopiston tilat ovat käytettävissä järjestöjen ja yhdistysten omaan toimintaan arkisin klo 8-20, mikäli tiloihin ei ole muita varauksia. Tilat voi varata yliopiston tilapalveluista.

 

Leipätehtaan sauna- ja kokoustilat

Leipiksen sauna- ja kokoustilat ovat VYY:n piirissä toimiville järjestöille käytettävissä jäsenhinnoilla. Voit tarkastella Leipiksen hinnastoa nettisivujen tilat-osiosta

 

Ylioppilastalo Domus Bothnica

VYY:n piirissä toimivat järjestöt ja yhdistykset saavat jäsenalennuksen hinnaston mukaisista yhden vuorokauden vuokrahinnoista ylioppilastalo Domus Bothnicalle. Dompan Wärtsilä-salin vuokrauksista (maanantai-torstai) alennus on 50% ja saunan vuokrauksista (maanantai-keskiviikko) alennus on 15%. Hinnaston ja yhteystiedot varauskyselyyn löydät Domus Bothnican verkkosivuilta.

 

Lainattavat tavarat

Järjestöt ja yhdistykset voivat lainata VYY:n palvelutoimistolta lauta- ja pihapelejä, termos- ja vesikanistereita ja vuosijuhlatarpeistoa käyttöönsä. Lisätiedusteluja voi tehdä VYY:n palvelutoimistolta.

 

Äänentoistolaitteet

PA-laitteiden vuokrahinta on järjestöille, yhdistyksille ja jäsenille 60€/vrk. Domus Bothnican vuokrauksen yhteydessä laitteiden vuokra on järjestöille ilmainen.

 

PA-laitteet sisältävät

  • kaksi aktiivikaiutinta, kaiuttimien jalat ja johdot (6 m)

  • mikrofonin johdolla ja telineellä

  • mikserin audioliitännällä

Tiedotuskanavat

Tiedotuskanavat

VYY:n tiedotuskanavat ovat myös sovittavissa järjestöjen ja yhdistysten käyttöön. Kaikille opiskelijoille suunnatuista tapahtumista ja vastaavista voidaan tiedottaa esimerkiksi VYY:n viikkotiedotteessa. Lisäksi VYY:n fuksikirjeessä on mahdollista esitellä järjestön tai yhdistyksen toimintaa. Tiedotusasioissa voi olla yhteydessä VYY:n viestintäasiantuntijaan (viestinta@vyy.fi).

Järjestöjen edunvalvonta

Järjestöjen edunvalvonta

VYY pyrkii aktiivisesti mahdollistamaan etenkin ainejärjestöjen koulutus- ja sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Tähän pyritään esimerkiksi aktiivisen dialogin kautta kampuksella Vaasan yliopiston kanssa ja valtakunnallisesti Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta. Ainejärjestöt ja muut kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita keskustelemaan aiheesta VYY:n #UVA-ahistuksen tapaamisiin (ent. edunvalvontavaliokunta), joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Edunvalvonta-asioissa voi olla myös suoraan yhteydessä VYY:n edunvalvonta-asiantuntijaan.

Avustukset

VYY tukee piirissään toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä jakamalla projekti- ja toiminta-avustuksia, joista tarkempaa tietoa löytyy avustusosiosta. Lisäksi VYY tukee ainejärjestöjä haalarien hankinnassa. Avustuksiin liittyvissä asioissa neuvoo VYY:n järjestövastaava.

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa osoitteessa Hietasaarenkatu 14