Avustukset

VYY leima

Avustukset

VYY myöntää piirissään toimiville järjestöille ja yhdistyksille vuosittain avustuksia. Avustukset myöntää VYY:n hallitus. VYY:n avustusten lisäksi Vaasan kaupunki, erilaiset säätiöt, opetusministeriö ja EU myöntävät avustuksia erilaisiin projekteihin. Sekä VYY:n avustusten että muiden avustusten tiimoilta voi kysyä neuvoa VYY:n järjestövastaavalta.

VYY:n toiminta-avustuksilla tuetaan järjestöjen vuosittaista toimintaa. Haku avataan alkukeväästä, ja haun avautumisesta ilmoitetaan VYY:n kanavissa. Toiminta-avustuksia haetaan ainoastaan sähköisellä lomakkeella, johon lisätään tarvittavat liitteet. Toiminta-avustuksen lisäksi yhdistys voi hakea projektiavustusta esimerkiksi uusiin tapahtumiin tai muihin projektiluontoisiin tarpeisiin.

 

VYY:n projektiavustusta voi hakea läpi vuoden. Projektiavustuksilla pyritään tukemaan uusien järjestöjen perustamista, järjestöjen uusia projekteja sekä tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden, ja niiden myöntämisestä päättää VYY:n hallitus. Yksittäinen taho tai hakija voi saada vuoden aikana useita projektiavustuksia, mutta ei kuitenkaan yhteensä enempää kuin 250€. Avustusta voi hakea myös yksittäinen henkilö esimerkiksi osallistumismaksuja varten.

 

Hakeminen ja myöntöperiaatteet

Toiminta-avustusta voivat hakea olemassa olevat, rekisteröidyt yhdistykset, jotka toimivat VYY:n piirissä. Toiminta-avustus voidaan myöntää poliittisesti sitoutumattomien järjestöjen toiminnan tukemiseen. Lue toiminta-avustuksen hakuohjeet ja jakoperusteet täältä.

Projektiavustusta voi hakea VYY:n jäsen, opiskelijaporukka tai VYY:n piirissä toimiva yhdistys. Projektiavustus myönnetään projektiluontoisiin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Lue projektiavustuksen hakuohjeet ja jakoperusteet täältä.

Kysymyksiä avustuksista?

Ota yhteys VYY:n järjestövastaavaan!