Opiskelijan hyvinvointi

VYY leima

Opiskelijan hyvinvointi

VYY haluaa olla edistämässä jäsenistönsä sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Tämä pitää sisällään opiskelukyvyn ylläpitämisen ja kohentamisen. Opiskelukyvyn ylläpitämiseen liittyvät terveydenhuolto, asuminen, toimeentulo, hyvinvointi ja ajankäytön suunnittelu. Tärkeinä yhteistyötahoina ovat muun muassa Vaasan yliopisto, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS sekä Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS.

Terveys

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa terveydenhuollon (yleisterveys, suunterveys, mielenterveys) palveluita yliopisto-opiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat, missä tahansa YTHS:n toimipisteessä ympäri Suomen. 

YTHS:n maksu, eli korkeakouluopiskelijan terveydenhuoltomaksu maksetaan lukukausittain Kelalle. Sinun pitää maksaa terveydenhoitomaksu, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa. Maksuvelvollisuus määräytyy suoritettavan tutkinnon ja läsnäoloilmoituksen perusteella. Mitkään muut asiat eivät vaikuta maksuvelvollisuuteen. Et voi saada maksusta vapautusta esimerkiksi siksi, että käytät YTHS:n palvelujen sijaan työterveydenhuollon palveluja, tai siksi, ettet saa opintotukea.  Lisätietoja terveydenhuoltomaksusta löydät KELA:n verkkosivuilta: https://www.kela.fi/korkeakouluopiskelijan-terveydenhoitomaksu

YTHS:n toimipiste löytyy Vaasassa osoitteesta: Wolffintie 27-31 ja 30, 65200 Vaasa

Asuminen

Vaasalaisesta opiskelija-asumisesta vastaa Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS. Opiskelija-asuntotilanne Vaasassa on verrattain hyvä. Asuntoja on riittävästi ja vuokrataso on kohtuullinen. Suurin kysyntä asunnoista on elo-lokakuussa, mutta muuna aikoina asuntoja on hyvin tarjolla.

Voit myös etsiä kaupungin vuokra-asuntoja Pikipruukki Oy:n kautta.

Toimeentulo

Vaasan yliopiston opiskelijana voit hakea opintotukea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta. Tarkat tiedot tuen määrästä ja hakemisesta löytyvät Kelan sivuilta. Opintotuki tuo mukanaan myös tulorajat, jotka määrittelevät vuositulosi enimmäismäärän. Tulorajojen laskennassa voit käyttää hyväksi Kelan sivuilta löytyviä laskureita, joilla voit laskea vapaan tulosi enimmäismäärän tai opintotukikuukausiesi määrän.

Opiskelijana voit myös hakea yleistä asumistukea.

VYY tarjoaa myös kättä pidempää opiskelun aikaiseen työnhakuun. Hyvä tilaisuus tutustua tulevaisuuden työnantajiin tai etsiä kesätöitä on myös vuosittain tammikuun lopulla järjestettävät Contact -rekrymessut. Messuilla opiskelijat voivat luoda kontakteja tulevaisuuden työnantajiin sekä tutustua kesätyötarjontaan. Perinteisesti messuilta löytyy myös CV-klinikka, jossa opiskelijat voivat ammattilaisten avustuksella hioa työnhakutaktiikoitaan.

Työ- ja harjoittelupaikkoihin liittyen sinua palvelee myös Vaasan yliopiston urapalvelut.

Opiskelijat ovat myös oikeutettuja Vaasan kaupungin sosiaalihuollon palveluihin ja tietyin edellytyksin myös toimeentulotukeen. Lisätietoja asiasta saa Vaasan kaupungin sivuilta.

Kaikissa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteyksissä myös ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijaan.

Perheelliset opiskelijat

Väestöliitto, SYL ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ovat tuottaneet yhdessä Perheellisen Opiskelijan Oppaan. Opas sisältää hyödyllisiä ohjeita opiskelun ja perheen yhteensovittamiseen yliopistossa, kunnassa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Opiskelu ei suju - kenen puoleen voin kääntyä?

YTHS

Mielenterveyden ongelmat ovat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden yleisimpiä terveysongelmia. Mielenterveys voi joutua koetukselle opiskeluun liittyvien tai elämän mukanaan tuomien vaikeuksien vuoksi. Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä YTHS:n terveyden- ja sairaanhoitajat, yleislääkärit, psykiatriset erikoissairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät, psykologit ja psykiatrit auttavat. Ota tarvittaessa yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen.

Opintopsykologi

Vaasan yliopistolla toimii myös opintopsykologi, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti opintoihin liittyvistä aiheista, kuten esim. motivaatioon, jaksamiseen tai jännittämiseen liittyvistä aiheista. Opintopsykologin yhteystiedot löytyvät yliopiston sivuilta.

Omaohjaaja

Vaasan yliopistossa omaohjaaja vastaa oppiaine- ja koulutusohjelmakohtaisesta opintojen ohjauksesta. Omaohjaajalta voit kysyä esimerkiksi oman oppiaineen sisällöstä, keskustella opintosuunnitelmasta tai saada neuvontaa.

Tutustu koulutusalasi omaohjaajiin yliopiston nettisivuilla.

Korkeakoulupappi

Vaasan evankelisluterilaisen seurakunnan korkeakoulupappi toimii opiskelijoiden tukena niin uskonnollisiin kuin muihinkin henkilökohtaisiin asioihin liittyen. Voit olla yhteydessä korkeakoulupappiin ja sopia tapaamisajan jos tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä luottamuksellista keskustelua ja tukea. Voit olla yhteydessä esim. ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, omissa tai läheisesi kriiseissä, elämän mielekkyyden kysymyksessä, uskonnollisessa pohdinnassasi, opiskelun tai työn tuntuessa rasittavalta, uupumuksen uhatessa. Voit myös kysyä neuvoa kaikkiin kirkollisiin toimituksiin, aikuisrippikouluun tai seurakuntien toimintaan liittyen. Sinun henkilökohtaisissa asioissa pappia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot:

Korkeakoulupappi Anni Alakoskela, anni.alakoskela@evl.fi, +358 44 480 8242 (puhelin ja WhatsApp)

Vaasan seurakuntayhtymän verkkosivut

Yliopiston liikuntapalvelut

Yliopiston liikuntapalveluiden järjestämisestä vastaa yliopisto. VYY haluaa olla varmistamassa, että liikuntapalveluita kehitetään ja tarjontaa laajennetaan, jotta opiskelijat saataisiin nykyistä paremmin liikkeelle ja huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan. Mikäli liikuntapalveluiden tarjonnasta ei löydy sinulle sopivaa liikuntamuotoa, ole meihin yhteyksissä, jotta osaamme vaikuttaa asiassa eteenpäin.

Lisätietoa vuoroista löydät liikuntapalveluiden nettisivuilta. Liikuntapalveluilla on myös oma Facebook-sivu.

Muu hyvinvointitoiminta

VYY järjestää myös syksyisin yhdessä yliopiston kanssa hyvinvointiviikon, jossa on tarjolla tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista ja liikunnallista ohjelmaa.

Ylioppilaskunta, sekä ylioppilaskunnan piirissä toimivat ainejärjestöt ja osakunnat organisoivat myös muita aktiviteetteja niin uusille kuin vanhoille opiskelijoille pitkin vuotta. Näistä tapahtumista saat parhaiten tietoa järjestöjen omien sosiaalisen median kanavien kautta tai VYY:n viikkotiedotteen ja tapahtumakalenterin sekä sosiaalisen median kautta.

Kaikissa hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo VYY:n edunvalvonta-asiantuntija.

Liikuntapalvelut

Tutustu Vaasan yliopiston liikuntapalveluiden tarjontaan!