Opiskelijan hyvinvointi

VYY leima

Opiskelijan hyvinvointi

VYY haluaa olla edistämässä jäsenistönsä sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Tämä pitää sisällään opiskelukyvyn ylläpitämisen ja kohentamisen. Opiskelukyvyn ylläpitämiseen liittyvät terveydenhuolto, asuminen, toimeentulo, hyvinvointi ja ajankäytön suunnittelu. Tärkeinä yhteistyötahoina ovat muun muassa Vaasan yliopisto, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS sekä Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS.

Terveys

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa terveydenhuollon (yleisterveys, suunterveys, mielenterveys) palveluita yliopisto-opiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat, missä tahansa YTHS:n toimipisteessä ympäri Suomen. YTHS-maksu sisältyy ylioppilaskunnan jäsenmaksuun.

Asioidessasi YTHS:llä sinulla tulee olla mukana opiskelijakortti voimassaolevalla lukuvuositarralla. Myös kuitti maksetusta jäsenmaksusta tai yliopiston läsnäolotodistus toimivat todisteena maksetusta jäsenmaksusta. YTHS:n toimipiste löytyy Vaasassa osoitteesta: Wolffintie 27-31 ja 30, 65200 Vaasa

Asuminen

Vaasalaisesta opiskelija-asumisesta vastaa Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS. Opiskelija-asuntotilanne Vaasassa on verrattain hyvä. Asuntoja on riittävästi ja vuokrataso on kohtuullinen. Suurin kysyntä asunnoista on elo-lokakuussa, mutta muuna aikoina asuntoja on hyvin tarjolla.

Voit myös etsiä kaupungin vuokra-asuntoja Pikipruukki Oy:n kautta.

Toimeentulo

Vaasan yliopiston opiskelijana voit hakea opintotukea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta. Tarkat tiedot tuen määrästä ja hakemisesta löytyvät Kelan sivuilta. Opintotuki tuo mukanaan myös tulorajat, jotka määrittelevät vuositulosi enimmäismäärän. Tulorajojen laskennassa voit käyttää hyväksi Kelan sivuilta löytyviä laskureita, joilla voit laskea vapaan tulosi enimmäismäärän tai opintotukikuukausiesi määrän.

Opiskelijana voit myös hakea yleistä asumistukea.

VYY tarjoaa myös kättä pidempää opiskelun aikaiseen työnhakuun. Hyvä tilaisuus tutustua tulevaisuuden työnantajiin tai etsiä kesätöitä on myös vuosittain tammikuun lopulla järjestettävät Contact -rekrymessut. Messuilla opiskelijat voivat luoda kontakteja tulevaisuuden työnantajiin sekä tutustua kesätyötarjontaan. Perinteisesti messuilta löytyy myös CV-klinikka, jossa opiskelijat voivat ammattilaisten avustuksella hioa työnhakutaktiikoitaan.

Työ- ja harjoittelupaikkoihin liittyen sinua palvelee myös Vaasan yliopiston urapalvelut.

Opiskelijat ovat myös oikeutettuja Vaasan kaupungin sosiaalihuollon palveluihin ja tietyin edellytyksin myös toimeentulotukeen. Lisätietoja asiasta saa Vaasan kaupungin sivuilta.

Kaikissa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteyksissä myös ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin.

Perheelliset opiskelijat

Väestöliitto, SYL ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ovat tuottaneet yhdessä Perheellisen Opiskelijan Oppaan. Opas sisältää hyödyllisiä ohjeita opiskelun ja perheen yhteensovittamiseen yliopistossa, kunnassa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Opiskelu ei suju - kenen puoleen voin kääntyä?

YTHS

Mielenterveyden ongelmat ovat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden yleisimpiä terveysongelmia. Mielenterveys voi joutua koetukselle opiskeluun liittyvien tai elämän mukanaan tuomien vaikeuksien vuoksi. Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä YTHS:n terveyden- ja sairaanhoitajat, yleislääkärit, psykiatriset erikoissairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät, psykologit ja psykiatrit auttavat. Ota tarvittaessa yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen.

Opintopsykologi

Vaasan yliopistolla toimii myös opintopsykologi, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti opintoihin liittyvistä aiheista, kuten esim. motivaatioon, jaksamiseen tai jännittämiseen liittyvistä aiheista. Opintopsykologin yhteystiedot löytyvät yliopiston sivuilta.

Omaohjaaja

Vaasan yliopistossa omaohjaaja vastaa oppiaine- ja koulutusohjelmakohtaisesta opintojen ohjauksesta. Omaohjaajalta voit kysyä esimerkiksi oman oppiaineen sisällöstä, keskustella opintosuunnitelmasta tai saada neuvontaa.

Tutustu koulutusalasi omaohjaajiin yliopiston nettisivuilla.

Korkeakoulupastori

Vaasan evankelisluterilaisen seurakunnan oppilaitospastori toimii yliopiston korkeakoulupastorina. Korkeakoulupastoriin voit olla yhteydessä ja sopia tapaamisajan jos tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä luottamuksellista keskustelua ja tukea. Voit olla yhteydessä esim. ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, omissa tai läheisesi kriiseissä, elämän mielekkyyden kysymyksessä, uskonnollisessa pohdinnassasi, opiskelun tai työn tuntuessa rasittavalta, uupumuksen uhatessa. Voit myös kysyä neuvoa kaikkiin kirkollisiin toimituksiin, aikuisrippikouluun tai seurakuntien toimintaan liittyen. Sinun henkilökohtaisissa asioissa pappia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Yhteydenotot: seurakuntapastori Timo Kaukomaa timo.kaukomaa@evl.fi, puh. 044 480 8218.

Vaasan seurakuntayhtymän verkkosivut

Yliopiston liikuntapalvelut

Yliopiston liikuntapalveluiden järjestämisestä vastaa yliopisto. VYY haluaa olla varmistamassa, että liikuntapalveluita kehitetään ja tarjontaa laajennetaan, jotta opiskelijat saataisiin nykyistä paremmin liikkeelle ja huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan. Mikäli liikuntapalveluiden tarjonnasta ei löydy sinulle sopivaa liikuntamuotoa, ole meihin yhteyksissä, jotta osaamme vaikuttaa asiassa eteenpäin.

Lisätietoa vuoroista löydät liikuntapalveluiden nettisivuilta. Liikuntapalveluilla on myös oma Facebook-sivu.

Muu hyvinvointitoiminta

VYY järjestää myös syksyisin yhdessä yliopiston kanssa hyvinvointiviikon, jossa on tarjolla tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista ja liikunnallista ohjelmaa.

Ylioppilaskunta järjestää myös liikuntapäiviä yhdessä yliopiston kanssa sekä muita liikunnallisia aktiviteetteja sekä uusille että vanhoille opiskelijoille pitkin vuotta. Näistä tapahtumista saat parhaiten tietoa VYY:n viikkotiedotteen sekä nettisivujen kautta.

Kaikissa hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo VYY:n edunvalvonta-asiantuntija.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilötoiminta on ylioppilaskuntien jäsenilleen antamaa palvelua. Tätä toimintaa ei säätele laki, eikä ylioppilaskunnilla ole virallista asemaa opiskelijoita koskevien häirintätapausten selvittämisessä.


VYY:n häirintäyhdyshenkilön tärkein tehtävä on kuunnella ja tukea häirintää kokenutta. Häirintäyhdyshenkilöllä on vaitiolovelvollisuus, ja hän ei pidä kirjaa yhteyttä ottaneista. Voit tulla keskustelemaan jos olet kokenut esim. seksuaalista häirintää, kiusaamista tai muuta häirintää kanssaopiskelijoiden tai yliopiston henkilökunnan taholta. Häirintäyhdyshenkilöön voi myös ottaa yhteyttä henkilö, joka haluaa vain puhua jonkun kanssa esimerkiksi ahdistuneisuudesta, yksinäisyydestä tai opiskeluun tai ihmissuhteisiin liittyvistä hankaluuksista. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea!

VYY:n häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä: hairintayhdyshlo@vyy.fi.

 

Vaasan yliopiston toimintaohjeet opiskeluun liittyviin epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tilanteisiin

Vaasan yliopistossa on käytössä toimintaohjeet opiskeluun liittyviin epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tilanteisiin! Toimintaohje koskee opiskelijoiden välisiä tilanteita, ja siinä määritellään lyhyesti, mitä epäasiallinen kohtelu on, millaista on vastuullinen käyttäytyminen yliopistoyhteisössä sekä ohjeistetaan, miten opiskelijan tulee toimia, mikäli hän kokee joutuneensa epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kohteeksi tai häntä syytetään siitä.

Toimintaohjeet on muokattu ja hyväksytty Opiskelijahyvinvoinnin työryhmässä.

Lue yliopiston toimintaohjeet täältä

Liikuntapalvelut

Tutustu Vaasan yliopiston liikuntapalveluiden tarjontaan!