04.12.2018

Kannanotto: Korkeakoulutuksen digitaaliset ratkaisut ovat pedagogisesti pätevän opettajan työkaluja

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kannanotto 4. joulukuuta 2018

Yliopistoissa kehitetään tarmokkaasti digitaalisia ratkaisuja, joilla opetuksesta pyritään saamaan saavutettavampaa ja laadukkaampaa. Vaasan yliopistossakin on saatu jo esimakua kauan odotettujen tila- ja digistrategioiden toteuttamisesta D102-tilassa sekä Kurtén-salissa. Yliopiston IT-palvelut ovat toteuttaneet näissä tiloissa useita laiteuudistuksia, jotka parantavat merkittävästi tilojen esitystekniikkaa ja mahdollistavat luentojen Zoom-streamaamisen sekä -tallentamisen. Nämä tilat ovat erinomaisia esimerkkikohteita, joissa uusia digitaalisia työkaluja koskevia käytäntöjä voidaan kehittää ja ottaa lopulta käyttöön myös muualla yliopistossa.

Opetuksen digitaalisten ratkaisujen loppukäyttäjille eli opiskelijoille tämä kehitys on erittäin tervetullutta, sillä sekä ylioppilaskunta että ainejärjestöt ovat jo pitkään pitäneet yliopiston eri työryhmissä ja foorumeilla esillä toivetta digitaalisten ratkaisujen lisäämisestä opetuksessa. Osa opetushenkilökunnasta on kuitenkin huolissaan opetussisällön ja -materiaalin tarjoamisen digitaalisena johtavan opiskelijakatoon luennoilla. Lähiopetus ja digitaaliset ratkaisut nähdäänkin usein toistensa vastakohtina ja ajatellaan, että luennolle joko osallistutaan paikan päällä tai vaihtoehtoisesti koulutus tapahtuu etänä, eikä välimuotoja ole. Digitaaliset ratkaisut palvelevat kuitenkin niin luennolla läsnäolevia kuin etänä osallistuvia, sekä luennolle valmistautuessa että tenttiin kerratessa. Samalla edistetään saavutettavuutta ja huomioidaan erilaiset oppimistarpeet.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ja tämän kannanoton allekirjoittaneiden ainejärjestöjen kanta on, että laadukkaan opetuksen keskiössä on aina pedagogisesti pätevä opettaja, jolla on hyvä kontakti opiskelijoihin. Digitaaliset ratkaisut, kuten etäopiskelun mahdollistaminen ja kurssimateriaalin  tarjoaminen verkossa, ovat arvokkaita opetuksen ja yhteydenpidon työkaluja. Ne eivät kuitenkaan voi korvata ammattitaitoisen opettajan antamaa opetusta tai opiskelijan ja opettajan välistä aitoa, välitöntä vuorovaikutusta. Lähiopetus on olennaisen tärkeää myös siksi, että se tuo opiskelijoita säännöllisesti yhteisten luentojen ja ryhmätyöpöytien ääreen. Tämä osaltaan edistää ryhmäytymistä, opiskelijayhteisön syntyä ja niiden kautta opiskelukykyä.

On lisäksi ymmärrettävä, että hyvän pedagogiikan vaaliminen sekä digitaalisten ratkaisujen tuominen osaksi opetusta ei tapahdu omalla painollaan, vaan opetushenkilökuntaa on tuettava siinä aktiivisesti ja riittävillä resursseilla. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto vaatii myös yhteisten ja yhtenäisten toimintatapojen laatimista, mikä onnistuu parhaiten koko yliopistoyhteisöä osallistamalla.

Vaasan yliopistossa on jo otettu erinomaisia askelia tähän suuntaan panostamalla opetuksen tuen digitiimiin ja digimentoritoimintaan. Me opiskelijat haluamme myös olla osaltamme mukana kehittämässä Vaasan yliopistoon laadukkaita ja kaikkien osapuolten tarpeita vastaavia koulutuksen digitaalisia ratkaisuja.

Vaasassa 4. joulukuuta 2018

Kim Kujala                                       
hallituksen puheenjohtaja

Kaisa Paavola
pääsihteeri

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

CoMedia ry

Giga ry

Hallinnoijat ry

Tutti ry

Warrantti ry

Övertäjät ry
 

Lisätiedot

Kim Kujala
hallituksen puheenjohtaja
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
+358 44 324 8965
hpj@vyy.fi

Kaisa Paavola
pääsihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
+358 44 324 8964
paasihteeri@vyy.fi

Katriina Nousiainen
koulutuspoliittinen vastaava
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
+358 44 324 8962
kopo@vyy.fi

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista