20.11.2018

Edustajiston kokous 6/20182019

Edustajiston kokous pidetään auditorio Wolffissa klo 16:15 alkaen, kokous on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille

KUTSU EDUSTAJISTON KOKOUKSEEN
6/2018–2019

AIKA: tiistai 23.11.2018 klo 16:15

PAIKKA: Wolff-auditorio, Tervahovi, Vaasan yliopisto

 

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen laillisuus
 3. Edustajiston kokoonpanon toteaminen
 4. Kokouksen päätösvaltaisuus
 5. Esityslistan hyväksyminen
 6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden sekä heidän varahenkilöidensä valinta
 7. Ilmoitusasiat
 8. Hallituksen raportti toiminnastaan edellisen edustajiston kokouksen jälkeiseltä ajalta
 9. Hallinnon opiskelijaedustajien raportointi
 10. Kehittämisrahaston purkaminen
 11. Opiskelijan Vaasa ry:n edustajan ohjeistaminen
 12. Ylioppilaskunnan strategia
 13. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu
 14. Talousarvio vuodelle 2019
 15.  Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja
 16. Edustajiston puheenjohtajiston valinta

16.1 Edustajiston puheenjohtajan vaali

16.2 Edustajiston 1. varapuheenjohtajan vaali

16.3 Edustajiston 2. varapuheenjohtajan vaali

 1. Hallituksen valinta
 2.  Varajäsenten kutsuminen esteellisten edustajiston jäsenten tilalle
 3. VOAS:n valtuuskunnan ohjeistus
 4. Ylioppilaskunnan inspehtori
 5. Ylioppilaskunnan kuraattori
 6. Muut esille tulevat asiat

22.1 Pöytäkirjan tarkistustilaisuus

 1. Kokouksen päättäminen

  TERVETULOA!

Matilda Vähäkangas

Edustajiston puheenjohtaja

Kokouskutsu on nähtävillä ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Esityslista liitteineen on lähetetty edustajiston jäsenille, hallituksen jäsenille ja ylioppilaskunnan toimenhaltijoille 20.11.2018.

Edustajiston työjärjestyksen 6 § mukaan edustajiston jäsenen, joka ei voi saapua kokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään kokousta edeltävänä työpäivänä ennen klo 16.00 ylioppilaskunnan pääsihteerille ja oman edustajistoryhmänsä puheenjohtajalle. Edustajistoryhmän puheenjohtaja on velvollinen kutsumaan varajäsenen estyneen jäsenen tilalle edustajiston kokoukseen. Edustajiston jäsen, joka on estynyt ottamaan osaa edustajiston työskentelyyn, voi pyytää eroa joko määräajaksi, tai pysyvästi kirjallisella eronpyynnöllä.

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista