21.08.2023

Vaalikuulutus

Vaalikuulutus Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2023 edustajistovaaleihin

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALIT 2023

VAALIKUULUTUS

Edustajistovaalissa valitaan ylioppilaskunnan edustajiston 30 jäsentä ja heille varahenkilöt 1.1.2024 alkavalle kaksivuotiskaudelle.
 
Äänioikeus edustajistovaalissa on jokaisella Vaasan yliopistoon viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä vaalipäivää läsnäolevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeus todetaan vaaliluettelosta. 
 
Vaaliluettelo sisältää äänioikeutettujen nimet. Vaaliluettelo julkaistaan ylioppilaskunnan ylioppilaskunnan palvelupisteellä 10.10.2023 klo 12 mennessä. Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista on toimitettava kirjallisesti ylioppilaskunnan pääsihteerille 24.10.2023 klo 12 mennessä. 
 
Ehdokkaaksi voi asettua kaikki vaalikelpoiset ylioppilaskunnan jäsenet. Vaalikelpoisia ovat vaalivuonna 8.10.2023 mennessä Vaasan yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneet ylioppilaskunnan jäsenet. Vaaleissa voi asettua ehdokkaaksi jokainen ylioppilaskunnan vaalikelpoinen jäsen joko yksin tai yhdessä muiden vaalikelpoisten jäsenten kanssa.
 
Ehdokkaaksi asettaudutaan toimittamalla keskusvaalilautakunnalle vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitus tai vaaliliiton perustamisilmoitus ehdokasilmoituksineen tai vaalirenkaan perustamissopimus vaaliliiton perustamisilmoituksineen ja ehdokasilmoituksineen). Vaaliasiakirjoja otetaan vastaan ylioppilaskunnan kokoustilassa 10.10.2023 klo 10–14. Vaaliasiakirjat voi palauttaa myös muussa yhteydessä, esimerkiksi sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteerille 10.10.2023 klo 14:00 mennessä.
 
Ehdokkaaksi voi asettua yksin täyttämällä tietonsa ehdokasilmoitukseen ja jättämällä allekirjoitetun ehdokasilmoituksen keskusvaalilautakunnalle keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti.
 
Ehdokkaat voivat yhdessä muodostaa ehdokaslistan täyttämällä vaaliliiton perustamisilmoituksen. Vaaliliittojen perustamisilmoitukseen tulee liittää alkuperäiset ehdokasilmoitukset.
 
Kaksi tai useampi vaaliliitto voivat perustaa uuden vaaliliiton täyttämällä vaaliliittojen yhdistämissopimuksen. Yhdistämissopimukseen on liitettävä alkuperäiset ehdokasilmoitukset ja vaaliliittojen perustamisilmoitukset.
 
Ehdokkaat ja vaaliliitot voivat perustaa vaalirenkaan täyttämällä vaalirenkaan perustamissopimuksen. Perustamissopimukseen tulee liittää alkuperäiset ehdokasilmoitukset ja vaaliliittojen perustamisilmoitukset.
 
Tarkemmat ohjeet vaaliasiakirjojen täyttämisestä voi noutaa vaaliasiakirjojen noutamisen yhteydessä ja ohjeet ovat saatavissa myös ylioppilaskunnan verkkosivuilla.
 
Vaaliasiakirjoja voi noutaa ylioppilaskunnan palvelutoimistosta sen aukioloaikoina tiistaista 12.9.2023 klo 10 alkaen. Vaaliasiakirjat tulevat myös sähköisesti saataville VYY:n verkkosivuille.
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä on äänestysnumeroilla varustettu luettelo vaalissa ehdolla olevista ehdokkaista. Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla 17.10.2023 klo 12 mennessä.
 
Vaalimainonta voi alkaa ehdokaslistojen yhdistelmän julkaisemisen jälkeen, eli 17.10.2023 klo 12. Vaalilautakunta antaa tarkemmat ohjeet vaalimainonnasta 26.9.2023 klo 16 mennessä. Vaaliasiainhoitajat ovat vastuussa ehdokaslistojensa ehdokkaiden toiminnasta mainonnassa. Vaalimainokset on poistettava kampusalueelta pe 10.11.2023 klo 16 mennessä.
 
Ennakkoäänestyspäivät ovat 31. lokakuuta ja 1. marraskuuta 2023. Äänestysaika on molempina päivinä klo 8-18. Äänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä.
 
Varsinaiset vaalipäivät ovat 7. ja 8. marraskuuta 2023. Äänestysaika on molempina päivinä klo 8-18. Äänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä.
 
Virallinen vaalitulos julkistetaan tuloksen selvittyä 8. marraskuuta 2023 ylioppilaskunnan verkkosivuilla.
 
Vaalijärjestys on nähtävänä ylioppilaskunnan verkkosivuilla. Kysymyksiin vastaavat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Elmo Nikula, ylioppilaskunnan pääsihteeri ja keskusvaalilautakunnan jäsenet.
 
Keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden rikkomisesta tulee ilmoittaa välittömästi keskusvaalilautakunnalle. Huomautukset toimitetaan kirjallisesti ylioppilaskunnan pääsihteerille mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun rikkomus on havaittu, kuitenkin viimeistään ennen vaalitoimituksen päättymistä.
 
Keskusvaalilautakunnan valmistelevina toimenpiteinä tekemistä päätöksistä, vaalitoimituksesta tai vaalilautakunnan toiminnasta ylioppilaskunnan jäsen voi valittaa ennen vaalitoimituksen päättymistä ylioppilaskunnan hallitukselle, jonka on viipymättä ratkaistava valitus. Nämä valitukset toimitetaan kirjallisina ylioppilaskunnan pääsihteerille milloin tahansa, kuitenkin ennen vaalitoimituksen päättymistä. Vaalin tuloksen sisältävästä keskusvaalilautakunnan päätöksestä voidaan valittaa ylioppilaskunnan hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Nämä valitukset toimitetaan kirjallisina ylioppilaskunnan pääsihteerille 22.11.2023 klo 12 mennessä.


 
Vaasassa 21. elokuuta 2023
 
 
Elmo Nikula
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

 

Lauri Tuohiniemi

ylioppilaskunnan pääsihteeri
 
 
Lisätietoja:
Pääsihteeri Lauri Tuohiniemi, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Vaalikuulutus on luettavissa PDF-muodossa täältä.

 

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista