27.04.2023

VYY lausui todistusvalintojen pisteytysluonnoksesta


Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifin aloitteesta vuonna 2022 aloitettiin opiskelijavalintojen kehittämishanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää valintakoe- ja todistusvalintaa tutkittuun tietoon perustuen yhteistyössä Suomen yliopistojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Hanke kestää vuoden 2025 loppuun asti. Tällä hetkellä ollaan päivittämässä todistusvalinnan pisteytyksiä, eli kuinka paljon ylioppilaskokeen mistäkin kirjoitetusta aineesta saa pisteitä. 

Siihen, mitä ylioppilaskunta lausuu, vaikuttaa ylioppilaskunnan linjapaperi, jonka hyväksyy ylioppilaskunnan edustajisto. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan mielestä yliopiston opiskelijavalinnan tulee mahdollistaa sisäänpääsy eri väylien kautta. Todistusvalinnan liiallinen painotus luo nuorille liikaa paineita ammatinvalinnasta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Heikko menestys ylioppilaskirjoituksissa ei saa olla este yliopistoon pääsylle. Pisteytyksen lähtökohtana on ollu selkeyttää todistusvalinnan pisteytystapaa ja vähentää negatiivista ohjausvaikutusta. Pidämme tärkeänä pisteytysmallien selkeyttä ja pysyvyyttä. Hakijaan kohdistuu paljon paineita ja tahtoisimme, että järjestelmä palvelisi myös hakijan jaksamista. Mahdollisimman pieni määrä taulukoita antaa mahdollisuuden monien eri vaihtoehtojen punnitsemiseen. Toisaalta valinnoissa tulee myös näkyä motivaatio haettavaa alaa kohtaan.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on lausunut tästä sekä Vaasan yliopistolle että suoraan hankkeelle otakantaa -verkkosivuston kautta. Ylioppilaskunnan sääntömääräisen edunvalvontavaliokunnan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen päädyimme antamaan seuraavanlaisen lausunnon. 

Pisteytysluonnoksessa on nostettu äidinkielen painoarvoa ja se on eniten pisteitä tuottava aine muilla kuin matemaattisluonnontieteellisillä aloilla. Tieteellisen kirjoittamisen tärkeyden näkökulmasta äidinkielen merkityksen nosto on meidän mielestämme perusteltua kaikilla aloilla. Kannatimme äidinkielen painoarvon nostamista.

Koimme pisteytysluonnoksessa matematiikan painotuksen osittain kannatettavana niillä aloilla, joissa sen osaamisesta on aidosti hyötyä. Toivoimme tältä osin muutosta vain yhteen taulukkoon. Viestintää ja yhteiskuntatieteitä käsittelevässä taulukossa pitkästä ja keskipitkästä kielestä tulisi saada vähintään yhtä paljon pisteitä kuin matematiikasta. Koimme, että matematiikan osaaminen ei ole yhtä relevanttia näillä aloilla, kuin esimerkiksi kauppatieteissä ja tekniikassa. Matematiikan ei tulisi siksi rajoittaa aloille pääsemistä. 

Reaaliaineiden pisteiden tasaaminen on mielestämme oikea suunta. Se antaa hakijalle mahdollisuuksia hakeutua useammalle alalle ja voi vähentää stressiä lukioaikana. Pidimme toisaalta tärkeänä alarelevanttien aineiden painotusta. Toivomme esimerkiksi yhteiskuntatieteisiin ja kauppatieteisiin enemmän painoarvoa alarelevanteille reaaliaineille, eli yhteiskuntaopille tai historialle. Koimme tämän hyödylliseksi painotukseksi sekä motivaation mittaamisessa että sivistävänä pohjatietona alan opiskeluun. 

Vaasan yliopiston koulutusaloja koskee myös esitykset kynnysehdoista. Kannatimme kauppatieteisiin, tuotantotalouteen ja tietojärjestelmätieteisiin esitettyjä kynnysehtoja, jossa hakijan on tullut kirjoittaa lyhyt tai pitkä matematiikka hyväksytysti. Kannatimme myös viestintätieteille esitettyä kynnysehtoa, jossa hakijan on tullut kirjoittaa äidinkielestä arvosanaksi vähintään C. 

Kannatamme osittain esitettyä tasapistekriteeristöä. Samalla sijalla olevien hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan tasapistekriteereillä. Viestintää ja yhteiskuntatieteitä käsittelevässä taulukossa tasapistekriteeriksi oli ehdotettu matematiikan arvosanasta saatuja todistuspisteitä. Toivoimme tätä poistettavaksi, sillä koimme että matematiikan arvosana ei ole näille aloille relevantti tasapistekriteeri.

 

Luonnoksen voi lukea kokonaisuudessaan osoitteesta otakantaa.fi.

 

Lisätietoja

Laura Karppinen
Hallituksen jäsen, koulutuspoliittinen vastaava
044 324 8962 (Vain puhelut)
laura.karppinen@vyy.fi

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista