Ada sinisessä neuleessa nojaamassa portaiden kaiteeseen ja hymyilemässä kameralle
29.11.2022

Antirasismi osana ylioppilaskunnan toimintaa

Syksyn aikana ylioppilaskunnalle luotiin antirasismikoulutus, jonka tavoitteena on lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista ja antirasismista.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) osallistui alkuvuonna 2022 oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasisti -kampanjaan. Osana kampanjaan osallistumista loimme ylioppilaskunnalle antirasismikoulutuksen. 

Antirasismikoulutuksessa käsitellään rasismin tunnistamista, rodullistamisprosessia sekä antirasismia ja  keinoja toimia antirasistisesti. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiuksia tunnistaa yhteiskuntamme normeja sekä tiedostamattomia asenteita ja oletuksia. Lisäksi osallistujat saavat tietoa konkreettisista antirasistista toimista ja työkaluja konkreettisiin toimiin antirasismin edistämiseksi. Koulutus on suunnattu ylioppilaskunnan hallitukselle, henkilöstölle sekä ylioppilaskunnan piirissä toimiville järjestötoimijoille.

Antirasismikoulutuksen tavoitteena on lisätä ja laajentaa tietoisuutta rasismista sekä antirasismista avoimella ja keskustelevalla tavalla. Lisäksi yksi keskeisistä tavoitteista on aktivoida yksilöitä sekä organisaatioita tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. 

Loppuvuodesta järjestin kolme koulutusta, joihin osallistui ylioppilaskunnan henkilöstöä sekä järjestötoimijoita. Jälkeenpäin saatu palaute oli positiivista, ja koulutus koettiin todella tärkeäksi sekä hyödylliseksi.

Jotta VYY olisi aidosti antirasistinen organisaatio, sen henkilöstöllä ja toimijoilla tulee olla osaamista sekä ymmärrystä rasismista ja rasisminvastaisuudesta. Antirasismista oppiminen on jatkuva prosessi. Koulutus on tärkeä osa yhdenvertaisuustyötämme ja sitä tullaan jatkossa järjestämään vuosittain. 

Koulutuksessa painotin erityisesti sitä, että meidän tulee puhua rasismista rohkeasti ja lisätä aktiivisesti tietoisuutta siitä. Meidän on vaikea toimia antirasistisesti, jos emme tiedä mitä rasismi oikeastaan edes on. Lisäksi on todella tärkeää puuttua rasismiin ja tunnistaa rasismi myös niissä tilanteissa, jossa se ei kohdistu kehenkään tiettyyn henkilöön. Solidaarisuutta tulee osoittaa joka päivä, eikä vain silloin, kun se on trendikästä tai oman edun mukaista.

Meille on opetettu pienestä pitäen, kuinka kiusaamiseen tulee puuttua ja kuinka kiusaamistilanteissa tulee toimia. Kiusaamistilanteiden tavoin rasismiin puuttuminen ei ole aina helppoa, mutta epäonnistumista ei tule pelätä. On tietoinen valinta olla puuttumatta rasistisiin tilanteisiin.
 

Ada Koskinen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista