31.01.2022

Ylioppilaskunnan päivitetyt koronaohjeistukset lopputalvelle 2022


Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on päivittänyt koronaan liittyvät ohjeistuksensa. Ohjeistus sisältää VYY:n ohjeet ja suositukset opiskelijoille sekä järjestöille tapahtumien järjestämisestä koronavirusepidemian aikana. Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan liikennevalomallia, johon liittyvät ohjeistukset on päivitetty tämänhetkiseen tilanteeseen sopiviksi. Tarkemmat ohjeet liikennevalomalliin liittyen löydät alta. Ohjeistus täydentää viranomaisten sekä Vaasan yliopiston ohjeistuksia. 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueen väestöstä ensimmäisen rokotteen on saanut 88,7%, molemmat rokotteet 86,1% ja kolmannen rokotteen 49,2% (Epidemiatilanne ja suositukset - Pohjanmaan hyvinvointialue). 

VYY on 31.1.2022 alkaen liikennevalomallin keltaisessa vaiheessa. Suosittelemme sekä tapahtumanjärjestäjiä että niihin osallistujia toimimaan vastuullisesti ja seuraamaan viranomaisten ohjeistuksia.

Palvelutoimisto palvelee liikennevalomallin keltaisena aikana normaalisti. Leipiksen sauna on varattavissa VYY:n verkkosivujen tilat-osiossa.

Tulevia tapahtumia ja muuta toimintaa suunnitellessa on hyvä huomioida kansallisen koronavirustilanteen kehittyminen. Vastuu viruksen leviämisen ehkäisystä on meillä kaikilla, joten kannustamme kaikkia noudattamaan suosituksia ja toimimaan vastuullisesti. Lisätietoja Vaasan alueella voimassa olevista suosituksista löydät Koronavirus - Pohjanmaan hyvinvointialue.

 

Liikennevalomalli

Olemme luoneet tapahtumien järjestämisen tueksi liikennavalomallin, joka auttaa opiskelijoita ja opiskelijajärjestöjä mukauttamaan toimintansa koronatilanteeseen sopivaksi. Tarkastelemme tilannetta säännöllisesti ja päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa. Tiedotamme värin muuttumisesta verkkosivuillamme sekä Instagramissa. Suosittelemme jokaista seuraamaan aktiivisesti virustilanteen kehitystä sekä viranomaisohjeistuksia.

 

Punainen aika, toimitaan näin: 

 • Punaisena aikana ei järjestetä lainkaan fyysisiä joukkotapahtumia, kuten opiskelijabileitä, vuosijuhlia, sitsejä ja muita tapahtumia, joissa voi ilmetä vaikeuksia noudattaa turvallisuusohjeita.
 • Suosittelemme järjestämään etätapahtumia tai muita aktiviteetteja, jotka eivät vaadi fyysistä läsnäoloa tai kontakteja.
 • Kokoontumisrajoituksia noudattavia pieniä tapaamisia kuten kokouksia voidaan järjestää turvavälein, mutta tilaisuuteen tulee olla mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Osallistujille tulee suositella maskin käyttöä.
 • Punaisena aikana on pohdittava myös harrastetoiminnan turvallisuutta. Harrastetoimintaa voidaan järjestää, mikäli viranomaisten antamat ohjeet sen sallivat.
 • Punaisena aikana emme suosittele viettämään aikaa paikoissa, joissa turvallisuusohjeiden noudattaminen voi olla haastavaa. Suosittelemme välttämään esimerkiksi yökerhoja. Lisäksi omia varjobileitä ei tule järjestää. 

 

Keltainen aika, toimitaan näin: 

 • Harrastetoimintaa voi järjestää turvallisuusohjeiden toteutuessa.
 • Tilaisuudella tulee olla nimetty järjestäjä, ja järjestäjä kerää nimilistan tilaisuuteen osallistuvista henkilöistä.
 • Keltaisena aikana voidaan järjestää kokoontumisrajoituksia noudattavia ulkotapahtumia sekä tapahtumia, joihin osallistuminen on mahdollista pienissä ryhmissä. Kaikissa tapahtumissa tulee huomioida voimassa olevat kokoontumisrajoitukset.
 • Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia siitä, millaisia turvallisuusohjeita tapahtumassa tulee noudattaa. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa sisätiloissa. Opiskelijoiden ei tule järjestää omia varjobileitä. 

 

Vihreä aika, toimitaan näin:

 • Fyysisiä joukkotapahtumia voi järjestää viranomaisten ohjeistusten mukaisesti.
 • Mikäli koronapassi tai mahdollinen rokotepassi on valtakunnallisesti käytössä, voi tapahtuman järjestäjä halutessaan käyttää sitä vaihtoehtona kokoontumisrajoituksille. Tapahtuman järjestäjä on vastuussa siitä, että perehtyy itse passiin liittyviin käytäntöihin ja ohjeistuksiin.
 • Turvallisuusohjeet on hyvä pitää mielessä ja turvaväleistä ja hygieniasta tulee huolehtia.

 

VYY:n ohjeet tapahtumiin osallistujille 

 • Seuraa viranomaisten sekä ylioppilaskunnan ja tapahtumien järjestäjien tiedotusta ja ohjeita. Lue ohjeet liikennevalomallimme eri vaiheista.
 • Noudata voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä karanteeniin liittyen. Pysy kotona, jos sinulla on koronaan viittaavia oireita tai tiedät olevasi altistunut.
 • Suosittelemme pitämään mukana kasvomaskeja sekä omaa käsidesiä.
 • Mikäli osallistut tapahtumiin, noudata viranomaisohjeiden lisäksi tapahtuman järjestäjän antamia ohjeistuksia. Muista ilmoittautua tapahtumaan järjestäjän ohjeistamalla tavalla. Pidä huolta turvaväleistä ja pysyttele omassa seurueessasi tapahtuman ajan.
 • Tuo rohkeasti ilmi tapahtumassa, mikäli huomaat ettei turvallisuusohjeita noudateta tapahtumapaikan, osallistujien tai järjestön toimesta. Näytä omalla toiminnallasi esimerkkiä ja rohkaise myös muita osallistujia huomioimaan ohjeet koko tapahtuman ajan.
 • Käytä tapahtumasta löytyvää käsien desinfiointi- tai pesumahdollisuutta ja huolehdi käsihygieniasta koko tapahtuman ajan. Käytä kasvomaskia, mikäli olet lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa tai asioit sisätiloissa.

 

VYY:n ohjeet järjestöille

Tapahtumat tulee suunnitella turvallisuus edellä. Runsas alkoholin käyttö vaikeuttaa turvallisuusohjeiden noudattamista. 

 • Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ovat aina järjestäjän vastuulla. Jos järjestäjä kokee, että turvallisuusjärjestelyitä ei pystytä toteuttamaan tai ne muuttavat tapahtuman luonnetta merkittävästi, tapahtuma kannattaa jättää järjestämättä.

 • Kaikissa tapahtumissa tulee noudattaa viranomaisten turvallisuusmääräyksiä koko tapahtuman ajan.
 • Tapahtuman järjestäjä huolehtii, että tapahtumassa on käsien pesuun- ja/tai desinfiointiin mahdollisuus. Lisäksi järjestäjän tehtävänä on huolehtia turvavälien toteutumisesta koko tapahtuman ajan. 
 • Tapahtumaan osallistuvista henkilöistä on kerättävä osallistujalista. Osallistujalistaa tulee säilyttää tapahtuman jälkeen kolme viikkoa ja sen jälkeen tiedot tulee poistaa. Osallistujalistan keräämisestä ja käyttötarkoituksesta tulee viestiä osallistujille. 
 • Tapahtumassa tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä. 
 • Mikäli tapahtumassa osallistujat ovat lähikontaktissa toisiinsa, tapahtumassa tulee suositella maskin käyttöä. Tapahtuman järjestäjä voi mahdollisuuksien mukaan tarjota osallistujille maskeja lisätäkseen niiden käyttöä tapahtumassa.
 • Mikäli tapahtuman osallistujat jaetaan useampiin ryhmiin/sijainteihin, tulee huolehtia että osallistujat eivät sekoitu keskenään. Myös tapahtumat, joihin osallistutaan pienissä ryhmissä tulee suunnitella niin, että ryhmät pysyvät erillään.
 • Suunnittele etukäteen, miten tarvittavat wc-tilat järjestetään ja varmista, että käsidesiä on saatavilla ja hygieniasta huolehtiminen on mahdollista. Lisäksi tulee suunnitella etukäteen, miten tapahtumassa toimitaan, mikäli turvallisuusohjeistuksia ei pystytä noudattamaan tai tapahtumassa ilmenee altistumisia.
 • Muista tapahtumia järjestäessä huomioida esimerkiksi riskiryhmään kuuluvat opiskelijat sekä ne opiskelijat, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi fyysisissä tapahtumissa.
 • Mikäli tapahtumassa ilmenee jälkikäteen koronavirustartuntoja, olkaa yhteydessä viranomaisiin ja noudattakaa annettuja ohjeita. Toivomme, että ilmoitatte tapahtumissa ilmenneistä tartunnoista ja altistumisista VYY:n hallituksen puheenjohtajalle (sara.alasuutari@vyy.fi).
 • Tapahtuman järjestäjien tulee näyttää esimerkkiä omalla käytöksellään. Kun esimerkiksi turvavälit ja kasvomaskien käyttö ovat kunnossa järjestäjillä, on osallistujienkin helpompi toimia turvallisesti.

 

Lisätietoja ohjeistuksesta

Lisätietoa ohjeistuksesta antaa hallituksen tapahtumavastaava Oscar Mäkinen (oscar.makinen@vyy.fi) tai hallituksen puheenjohtaja Sara Alasuutari (sara.alasuutari@vyy.fi).

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista