31.10.2022

Maija Niinioja -stipendien haku on auki 27.11. saakka

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) julistaa haettavaksi Maija Niinioja -stipendit vuodelle 2022. Maija Niinioja -stipendi on ylioppilaskunnan vuosittain myöntämä huomionosoitus opinnoissaan menestyneille Vaasan yliopiston opiskelijoille.

Stipendin myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:
1.     hakija on stipendiä hakiessaan ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle tai valmistumisesta on alle vuosi,
2.     hakijalle ei ole aiemmin myönnetty Maija Niinioja -stipendiä,
3.     hakijalla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä ja kandidaatintutkielma on tehty Vaasan yliopistossa tai maisteriohjelmien opiskelijoilla vähintään 60 op ja pro gradu -tutkielma on tehty Vaasan yliopistossa
4.     hakija toimittaa hakemuksen yhteydessä kaikki pyydetyt tiedot ylioppilaskuntaan. 

hakemuslomake ja – kirje sekä liitteet tulee toimitusta varten skannata yhteen tiedostoon.
 
Stipendiä voivat hakea kaikki Vaasan yliopiston opiskelijat. Opintomenestyksen lisäksi stipendien jaossa katsotaan eduksi hakijan opiskeluaikanaan osoittama kansalaisaktiivisuus yliopistoyhteisössä. Lopullisen päätöksen stipendien suuruudesta ja määrästä tekee ylioppilaskunnan edustajisto.
 
Stipendihakemus koostuu kolmesta osasta: hakulomakkeesta, hakemuskirjeestä sekä liitteistä. Hakulomakkeita on saatavilla tämän uutisen lopussa olevan linkin kautta, ylioppilaskunnan palvelutoimistolla tai sen voi pyytää sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteeriltä. Tarvittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeessa. Hakemuskirjeessä hakijan on perusteltava, miksi juuri hänelle tulisi myöntää Maija Niinioja -stipendi. Hakemuskirjeen muoto on vapaa, mutta pituudeltaan sen ei tule ylittää yli kahta A4-sivua.
 
Hakemukset on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille viimeistään sunnuntaihin 27.11.2022 klo 23.59 mennessä. Myöhässä saapuvia hakemuksia ei huomioida.

Hakemukset voi toimittaa, sähköpostitse paasihteeri@vyy.fi yhtenä skannattuna tiedostona.
 
Lisätietoja stipendistä ja sen hakemisesta antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Lauri Tuohiniemi, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964.

Hakulomakeen löydät täältä
 
Vaasassa 25.10.2022
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
 
 
Sara Alasuutari                                                              Lauri Tuohiniemi
hallituksen puheenjohtaja                                              pääsihteeri

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista