Jonni Kuortti, Emma Lehtonen ja Alina Järvipetäjä
02.02.2024

VYY lausui kansainvälisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja koskevasta lakiesityksestä


Vaasan yliopiston ylioppilaskunta lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Lakimuutoksen tarkoituksena on muun muassa täyskatteellistaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksut. Täyskatteelistaminen tarkoittaa, että lukuvuosimaksun summa perustuisi koulutuksen järjestämisestä syntyneisiin todellisiin kustannuksiin, mikä tulisi nostamaan lukuvuosimaksuja merkittävästi. Tämä tulisi sekä yliopistojen että opetus- ja kulttuuriministeriön omien arvioiden mukaan vaikuttamaan negatiivisesti kansainvälisten opiskelijoiden määrään. Näemme siis, että suomalaisen korkeakoulutuksen veto- ja pitovoiman heikentyminen on näillä muutoksilla väistämätöntä.

Maksuttoman koulutuksen tulee olla perusoikeus myös EU ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille varallisuudesta riippumatta. Esitys asettaisi tällaisenaan opiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Osa esitetyistä muutoksista heikentäisi merkittävästi Suomen kilpailukykyä opiskelijamarkkinoilla. Suomi tarvitsee kansainvälistä osaamista, jotta vallitseva osaajapula saadaan ratkaistua.

Lisäksi esityksen mukaan opiskeluperusteisella oleskeluluvalla Suomeen muuttanut olisi jatkossa velvollinen maksamaan lukuvuosimaksun, vaikka oleskeluluvan peruste muuttuisi esimerkiksi työskentelyyn. Mielestämme lukuvuosimaksujen tahalliseen kiertämiseen ei ole riittävää näyttöä varsinkaan yliopistosektorilta, emmekä pidä muutosta tarpeellisena. Koemme, että tämä vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi opiskelijoiden halukkuuteen hakea Suomesta töitä. Opiskeluaikana työllistyminen olisi hyödyksi niin opiskelijalle, korkeakoululle kuin suomalaiselle yhteiskunnalle. Muutos olisi ikään kuin rangaistus siitä, että opiskelija työllistyy jo opiskeluaikana. Rankaisemisen sijaan työllistymiseen tulisi kannustaa, sillä opiskeluaikana työllistyminen lisää todennäköisyyttä jäädä töihin Suomeen myös valmistumisen jälkeen.

Positiivisena esityksessä näemme kuitenkin muun muassa opintolainahyvityksen kaltaisen kannustimen käyttöönoton kartoituksen sekä tilapäistä suojelua tarvitsevien lukuvuosimaksuvelvoitteen poistamisen.

“Maksuton ja laadukas koulutus on Suomen kilpailuvaltti. Tarvitsemme kansainvälisiä opiskelijoita, jotta voimme ratkaista tulevaisuudessa entisestään kasvavan osaajapulan. Suomi ei tule pärjäämään tulevaisuudessa ilman kansainvälistä osaamista”, toteaa VYY:n hallituksen jäsen Alina Järvipetäjä.

VYY:n lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan ylioppilaskunnan verkkosivuilla ja lausuntopyyntö on nähtävillä oikeusministeriön lausuntopalvelussa
 

Lisätietoja

Emma Lehtonen
hallituksen puheenjohtaja
emma.lehtonen@vyy.fi

Alina Järvipetäjä
kansainvälisyydestä vastaava hallituksen jäsen
alina.jarvipetaja@vyy.fi

Jonni Kuortti
koulutuspolitiikasta vastaaava hallituksen jäsen
jonni.kuortti@vyy.fi

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa