Hallituksen puheenjohtaja Elmo Paloniemi seisoo kädet puuskassa punaisen tiiliseinän edustalla
02.03.2023

Maksuton korkeakoulutus turvaa yksilön ja yhteiskunnan kehittymisen


Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilarina toimii maksuton koulutus. Koulutus esikoulusta korkeakouluun asti on arvo, yhtenäisen ja ehyen yhteiskunnan tae, josta tulee pitää kiinni nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuspolun maksuttomuus takaa jokaiselle meistä mahdollisuuden kehittää itseään ja ympäröivää yhteiskuntaa. Lisäksi se takaa edellytyksen yhteiskunnalle, jossa luodaan ja keksitään uusia innovaatioita, joiden kautta korkeasti koulutetut ihmiset työllistävät ja työllistyvät, tekevät hyvää. 

Samantasoinen toinen tutkinto täytyy voida suorittaa jatkossakin maksuttomasti opiskelijan oman osaamisen kehittämiseksi. Toisin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön 15. helmikuuta julkaisemassa virkanäkemyksessä annetaan ymmärtää. Virkanäkemys luonnehtii tätä niin sanotuksi aidoksi yhden paikan säännöksi. Korkeakoulutuksen tarveharkinnalle ei ole sijaa. Näin ylläpidämme elinikäistä oppimista, uudelleenkouluttautumista ja vastaamme yhteiskunnan muuttuviin osaajatarpeisiin. Virkanäkemyksessä mainitut uudet rahoitusmallit eivät saa tulevaisuudessa tarkoittaa lukukausimaksuja. Maksuton korkeakoulutus on Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen opiskelijakuntien liiton näkemyksen mukaan saavutettavin ja yhdenvertaisin tapa järjestää korkeakoulutus. 

Korkeakoulujen rahoitukseen täytyy panostaa perusrahoitusta parantamalla. Ilman perusrahoitukseen panostamista ei ole mahdollista saavuttaa tavoitetta, jossa 50 prosenttia nuorista on korkeakoulutettuja.Parantamalla perusrahoitusta turvataan samalla koulutuksen laatu ja kehittyminen kasvavien sisäänottomäärien yhteydessä. Maksuton korkeakoulutus turvaa tulevaisuudessakin sivistykselliset perusoikeudet jokaiselle. Sivistys ja koulutus ei saa olla kiinni yksilön sosioekonomisesta taustasta. Korkeakoulutuksen maksuttomuutta on suojeltava hinnalla millä hyvänsä. 

 

Elmo Paloniemi
hallituksen puheenjohtaja 2023
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

 

Julkaistu IIlkka-Pohjalaisessa 5.3.2023 https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/maksuton-korkeakoulutus-turvaa-yksil%C3%B6n-ja-yhteiskunnan-kehittymisen

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa