11.04.2018

KANNANOTTO: Pelisäännöillä yhdenvertaisempi yliopistoyhteisö

Yhdenvertaisuuskysymykset ovat nousseet viime aikoina ajankohtaisiksi ja näkyvät konkreettisesti opiskelijoiden arjessa.

Yhdenvertaisuuskysymykset ovat nousseet viime aikoina ajankohtaisiksi ja näkyvät konkreettisesti opiskelijoiden arjessa. #MeToo-kampanja on rohkaissut häirintää kokeneita opiskelijoita hyödyntämään ylioppilaskuntiensa häirintäyhdyshenkilöiden palveluita jonoiksi asti ja muun muassa opiskelijoiden sitsikulttuuri roisine lauluineen on saavuttanut opiskelijajulkaisujen lisäksi kansallisen median huomion.

Häirinnästä, syrjinnästä, kiusaamisesta, rasismista, epätasa-arvosta ja muista yhdenvertaisuusasioista ollaan entistä tietoisempia ja niitä koskevat tabut heikkenevät keskustelukulttuurin muuttuessa avoimemmaksi.

Opiskelijajärjestöjen on aiheellista viimeistään tässä vaiheessa määrittää omat arvonsa ja ilmaista kantansa yhdenvertaisuusasioissa. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta ei hyväksy toiminnassaan tai tapahtumissaan häirintää, syrjintää tai kiusaamista. Tavoitteenamme on, että kenenkään ylioppilaskunnan toimintaan tai tapahtumiin osallistuvan opiskelijan ei tarvitse pelätä joutuvansa häirityksi, syrjityksi tai kiusatuksi.

Ylioppilaskunnalle tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

Tämän tavoitteen edistämiseksi ylioppilaskunnan hallitus hyväksyi tiistaina 10. huhtikuuta 2018 ylioppilaskunnan omat tapahtumajärjestämisen pelisäännöt, joka sisältää yhteiset säännöt ja toimintaohjeet ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Näitä pelisääntöjä noudatetaan jatkossa kaikissa ylioppilaskunnan järjestämissä tapahtumissa.

Haluamme rohkaista myös piirissämme toimivia järjestöjä edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan ja tukea heitä toimintansa kehittämisessä. Siksi järjestimme osana kevään 2018 järjestökoulutuksia pelisääntöworkshopin, johon ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt kutsuttiin suunnittelemaan yhdessä hyviä tapahtumajärjestämisen käytäntöjä erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Tuloksena syntyi ylioppilaskunnan tapahtumajärjestämisen pelisääntömalli, johon myös ylioppilaskunnan omat tapahtumajärjestämisen pelisäännöt perustuvat. Malli sisältää kokoelman käytännön yhdenvertaisuusasioiden huomioimiseen pureutuvia sääntöjä, sekä konkreettisia esimerkkejä, joilla säännöt voi muotoilla oman järjestön näköisiksi ja osaksi toimintaa.

Yhdenvertaisuuden edistämisen sekä häirinnän, syrjinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn keskiössä on aina järjestön oma kulttuuri, joka muodostuu pitkällä aikavälillä monien pienten konkreettisten tekojen summana.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta haastaa kaikki jäsenensä luomaan yhdessä avoimempaa yliopistokulttuuria ja edistämään yhdenvertaisuutta pienillä teoilla omassa arjessaan.

Vaasassa 10. huhtikuuta 2018

Kim Kujala
hallituksen puheenjohtaja
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Kaisa Paavola
pääsihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Kim Kujala
hallituksen puheenjohtaja
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

+358 443 248 965
hpj@vyy.fi

Kaisa Paavola
pääsihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

+358 443 248 964
paasihteeri@vyy.fi

Oskari Mäkelä
edunvalvontasihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

+358 443 248 964
edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa