Jenni Hiltunen ja Maria Saita
19.03.2024

Näin yleisen asumistuen leikkaukset vaikuttavat opiskelijan toimeentuloon

Hei opiskelija! Näin asumistukileikkaukset tulevat vaikuttamaan sinuun toimeentuloosi 1.4.2024 lähtien!

Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, joiden vaikutukset tuntuvat erityisesti opiskelijoiden kohdalla, sillä lähes puolet yleisen asumistuen saajista on opiskelijoita. Opiskelijaruokakunnan saama asumistuki tulee heikkenemään keskimäärin 76 euroa kuukaudessa, mutta todellisuudessa muutokset vaihtelevat muutamista euroista satoihin euroihin. 

Alla esittelemme kaksi eri skenaariota, jotka konkretisoivat, miten leikkaukset näkyvät opiskelijan arjessa.

Kari Korkeakouluopiskelija on 22-vuotias kolmannen vuoden opiskelija, joka asuu yksin Vaasan keskustassa 35 neliön yksiössä. Karin vuokra on 550 e/kk, sisältäen veden ja sähkön. Kari elää tavallista opiskelija-arkea pelaten futista torstaisin ja käyden säännöllisesti opiskelijatapahtumissa. 

 

Ensimmäinen skenaario

Ensimmäisessä skenaariossa Kari tienaa palkkatyössä 1000 e/kk ja hän on tämän lisäksi nostanut opintotukea 279,38 e/kk. Kari on nostanut myös opintolainaa, mutta sitä ei huomioida tulona asumistukea laskettaessa. 

Tulot € / kk Menot € / kk
palkka 1000 vuokra 550
opintotuki 279,38    

 

Ennen 1.4.2024 € / kk 1.4.2024 alkaen € / kk
perusomavastuu 84,6 perusomavastuu 250,7
asumistuki 289,9 asumistuki 137,e

 

Ensimmäisen skenaarion Karin asumistuki tulee siis heikkenemään 152,5 e/kk.

 

Toinen skenaario

Toisessa skenaariossa Kari ei käy ollenkaan palkkatyössä. Hän on kuitenkin nostanut opintolainaa ja saa edelleen kuukausittain opintotukea. Tällöin Karin tulot ovat ainoastaan 279,38 e/kk opintotuki.

Tulot € / kk Menot € / kk
palkka 0 vuokra 550
opintotuki 279,38    

 

Ennen 1.4.2024 € / kk 1.4.2024 alkaen € / kk
perusomavastuu 0 perusomavastuu 0
asumistuki 357,6 asumistuki 312,9

 

Toisessa skenaariossa Karin asumistuki tulee siis heikkenemään 44,7 e/kk.

Karin asumistuen heikentymiseen kummassakin yllä esitellyssä skenaariossa vaikuttavat 1.4.2024 voimaan astuvat seuraavat muutokset:

  • Yleisen asumistuen perusomavastuuosuuden kasvaminen 42 prosentista 50 prosenttiin
  • Yleisen asumistuen korvausprosentin pieneneminen 80 prosentista 70 prosenttiin
  • 300 euron ansiotulovähennyksen poistuminen kokonaan

 

Mitä termit tarkoittavat?

Perusomavastuuosuus 

Perusomavastuu on summa, joka vähennetään hyväksyttyjen asumismenojen (esim. vuokra sekä erikseen maksettavat vesi- ja lämmityskulut) määrästä. Hyväksyttyjen asumismenojen yläraja Vaasassa on 447 €/kk. Perusomavastuun suuruuteen vaikuttaa tulojen määrä sekä ruokakunnan aikuisten ja lasten määrät. Leikkausten myötä perusomavastuu nousee 42%:sta 50%:iin, jolloin hyväksytyistä asumismenoista vähennettävä perusomavastuu on siis suurempi ja näin saatavan tuen määrä pienempi.

Yleisen asumistuen korvausprosentti

Yleinen asumistuki koostuu hyväksytyistä asumismenoihin, joista vähennetään perusomavastuu. Tämä saatu summa kerrotaan yleisen asumistuen korvausprosentilla, ja laskun lopputulos on saatavan tuen määrä. Korvausprosentin pienentyessä 80%:sta 70%:iin myös asumistuen määrä pienenee.

Ansiotulovähennyksen poistuminen

Perusomavastuuseen huomioitavista tuloista on ennen leikkauksien astumista voimaan vähennetty 300 € suuruinen ansiotulovähennys. Ansiotulovähennyksen poistuessa, myös perusomavastuu on suurempi, jolloin yleistä asumistukea saa vähemmän.

 

Huomioi lisäksi seuraavat muutokset yleisessä asumistuessa:

  • Helsingissä asuvilla huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenee aikaisemmasta 1.4.2024 alkaen
  • 1.1.2025 lähtien omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea

Asumistukileikkauksien vaikutuksista omalla kohdallasi voit tutkia Kelan yleisen asumistuen laskurilla. Voit vertailla asumistuen määrää ennen ja jälkeen leikkauksien, kun asetat laskurissa alkamispäivämääräksi 1.3.2024 ja sen jälkeen 1.4.2024. 

 

Miten sinun tulee siis toimia?

  • Kelaan ei tarvitse erikseen olla yhteydessä, sillä kaikki muutokset astuvat automaattisesti voimaan vuositarkistuksen yhteydessä. Näet oman vuositarkistuksen ajankohdan OmaKela-palvelusta. 
  • Mikäli tulosi, asumismenosi tai ruokakuntasi muut olosuhteet muuttuvat ennen vuositarkistuksen ajankohtaa, sinun tulee hakea asumistuen välitarkistusta. Tehdessä tarkistushakemuksen yllä mainitut muutokset astuvat voimaan päätöksen yhteydessä.

Lisätietoa saat Kelan verkkosivuilta.

 

Jenni Hiltunen
Hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka

Maria Saita
Hallituksen jäsen, kaupunkipolitiikka

Emma Lehtonen
Hallituksen puheenjohtaja

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa