Lomakkeet

VYY leima

Lomakkeet

Tältä sivulta löydät lomakkeet avustusten hakemusta varten.

 

 

Lisätietoa avustuksista ja niiden myöntöperiaatteista löydät avustukset-osiosta.

Avustuslomakkeet järjestöille

VYY:n toiminta-avustushakemus

Tällä lomakkeella haet VYY:n vuosittaista toiminta-avustusta. Kysymyksiin tulee vastata mahdollisimman totuudenmukaisesti. Vastauksista tehdään pistotarkastuksia ja mikäli vilppiä ilmenee, järjestöltä voidaan evätä avustus kokonaan. Varmista myös, että lähetät oikeat liitetiedostot hakemuksen mukana. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Tarkemmat jakoperusteet ja kriteerit löytyvät: www.vyy.fi/jarjestolle/avustukset

Järjestötyyppi
Järjestö on rekisteröity yhdistys (Avustusta voivat saada vain VYY:n piirissä toimivat rekisteröidyt yhdistykset. Mikäli yhdistyksen rekisteröinti on kesken avustuksenhakuhetkellä voit olla yhteydessä VYY:n järjestövastaavaan)

Hallinto ja talous

Järjestöllä on ajantasainen jäsenluettelo
Järjestöllä on käytössään GDPR-rekisteriseloste
Onko yhdistyksen hallitus huolehtinut, että yhdistyksen toiminta on ollut yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukaista?
Onko yhdistyksen kokouspöytäkirjat liitteineen arkistoitu asianmukaisesti Kuluneelta vuodelta
Kymmeneltä vuodelta tai koko toiminnan ajalta
Onko yhdistyksen kirjanpito valmis edeltävältä toimintakaudelta?
Seurasiko hallitus edeltävän toimintakauden aikana talousarvion toteutumista?
Onko hallitus tehnyt toiminnastaan testamentin tai testamentit seuraaville toimijoille?

Viestintä

Onko yhdistyksellä ajantasaiset verkkosivut, joilta löytyy jäsenistölle esimerkiksi hallituksen yhteystiedot?
Viestiikö yhdistys säännöllisesti toiminnastaan ja tapahtumistaan?
Onko yhdistyksen viestintä ja tiedottaminen suunniteltua?

Reilu peli

Noudattaako yhdistys VYY:n tapahtumajärjestämisen pelisääntöjä, yhdenvertaisuusjulistusta ja turvallisemman tilan periaatteita?
Viestiikö yhdistys tapahtumiin liittyvistä turvallisuusasioista, kuten hyviksistä ja tapahtumien pelisäännöistä?

Liitetiedostot (pdf-muodossa)

VYY:n projektiavustushakemus

Tällä lomakkeella haet VYY:n projektiavustusta. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman todenmukaisesti, sillä vastauksista voidaan tehdä pistotarkastuksia. Varmistathan myös, että lähetät hakemuksen mukana oikeat liitetiedostot, sillä puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Tarkemmat jakoperusteet ja kriteerit löytyvät: www.vyy.fi/jarjestolle/avustukset

Voit olla myös yhteydessä VYY:n järjestövastaavaan: jarjestot@vyy.fi

*Pakollinen kysymys

Haettava tuki *
Saako hakija tukea muilta tahoilta *

Voit liittää projektin kuvauksen, talousarvion ja muut keskeiset dokumentit myös pdf-tiedostoina

Kysymyksiä hakemisesta?

Ota yhteys VYY:n järjestövastaavaan!