×

Change Language

FI EN
×
×

Lomakkeet

VYY leima

Lomakkeet

VYY:n toiminta-avustukset julistetaan haettavaksi tammi-helmikuussa ja niistä ilmoitetaan VYY:n kanavissa. Toiminta-avustuksia heataan sähköisellä lomakkeella. Ennen haun avautumista kannattaa tutustua hyvissä ajoin toiminta-avustusten jakoperusteisiin. Toiminta-avustusten myöntämisestä päättää VYYn edustajisto. Projektiavustusta voi hakea läpi vuoden. Avustuksilla pyritään tukemaan uusien järjestöjen perustamista, järjestöjen uusia projekteja sekä tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niiden myöntämisestä päättää VYY:n hallitus. Avustuksen maksimisumma/vuosi/hakijataho on 500€. Avustusta voi hakea myös yksittäinen henkilö esim. osallistumismaksuja varten.

Avustuslomakkeet järjestöille

VYY:n toiminta-avustushakemus

Tällä lomakkeella haet VYY:n vuosittaista toiminta-avustusta. Kysymyksiin tulee vastata mahdollisimman totuudenmukaisesti. Vastauksista tehdään pistotarkastuksia ja mikäli vilppiä ilmenee, järjestöltä voidaan evätä avustus kokonaan. Varmista myös, että lähetät oikeat liitetiedostot hakemuksen mukana. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Tarkemmat jakoperusteet ja kriteerit löytyvät: www.vyy.fi/jarjestolle/avustukset

Hallinto ja talous

Kuluneelta vuodelta
Kymmeneltä vuodelta tai koko toiminnan ajalta

Viestintä

Reilu peli

Liitetiedostot (pdf-muodossa)

VYY:n projektiavustushakemus

Tällä lomakkeella haet VYY:n projektiavustusta. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman todenmukaisesti, sillä vastauksista voidaan tehdä pistotarkastuksia. Varmistathan myös, että lähetät hakemuksen mukana oikeat liitetiedostot, sillä puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Tarkemmat jakoperusteet ja kriteerit löytyvät: www.vyy.fi/jarjestolle/avustukset

Voit olla myös yhteydessä VYY:n järjestövastaavaan: jarjestot@vyy.fi

*Pakollinen kysymys

Voit liittää projektin kuvauksen, talousarvion ja muut keskeiset dokumentit myös pdf-tiedostoina

Kysymyksiä hakemisesta?

Ota yhteys VYY:n järjestövastaavaan!