Puun juurella kaksi opiskelijaa haalareissa istuu ja kaksi seisoo. Opiskelijat nauravat yhdessä ja kaikilla on punaiset haalarit jalassa.
11.05.2023

Vaasassa asuvat maailman onnellisimmat opiskelijat - ylioppilaskunnalla on uusi strategia

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan uusi strategia toimii ohjenuorana ja kertoo miten saavutamme asettamamme vision. Päivitetty strategia on käytössä vuoteen 2027 saakka.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan tiistaina 2.5.2023. Strategiakausi on nelivuotinen, eli strategia on käytössä 2023-2027.

Strategia on toimintaamme ohjaava dokumentti, joka antaa suunnan ja tavoitteet ylioppilaskuntamme toiminnalle. Strategia koostuu neljästä osasta, jotka ovat visio, missio, arvot sekä projektit. Projekteihin on kirjattu strategiakauden tavoitteet sekä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiassa visio kuvaa tavoitetilan, jossa ylioppilaskuntana haluamme olla kymmenen vuoden päästä. Visiomme seuraavalle strategiakaudelle on, että Vaasassa asuvat maailman onnellisimmat opiskelijat

Missio kertoo meille, miksi ponnistelemme joka päivä yhteisten päämäärien eteen. Missiomme on olla olemassa jäseniämme varten - opiskelijoilta opiskelijoille

Arvot ovat kivijalka, johon ylioppilaskunnan kaikki toiminta nojaa. Arvomme ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus

Strategiaan kirjatut projektit auttavat meitä saavuttamaan visiomme. Projekteihin on kirjattu päämäärä jonka jälkeen on listattu konkreettiset toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen vuosittain laatima hallitusohjelma perustuu strategiassa määriteltyihin projekteihin. Strategiaan kirjatut projektit ovat: 

  • Hyvinvoiva ylioppilaskunta
  • Houkutteleva ja monipuolinen jäsenyys
  • Demokratiaa peliin!

Strategian uudistusprosessi aloitettiin vuonna 2021 ja sitä edistettiin aluksi hallituksen toimesta. Tämän vuoden alussa uudistustyön vastuu siirrettiin edustajistolle, jotta prosessiin saatiin vauhtia ja hallitus sai keskittyä operatiiviseen toimintaan. Maaliskuussa 2023 järjestettiin strategiatyöpaja, johon edustajistoryhmät saivat nimetä edustajansa. Strategiatyöhön osallistuivat lisäksi ylioppilaskunnan hallitus ja henkilökunta.

Keväällä strategiatyön loppuun viemisestä vastannut edustajiston varapuheenjohtaja Sara Alasuutari piti strategiaprosessia opettavaisena. ”Pääsin hyppäämään strategian uudistamiseen mukaan jo viime vuonna toimiessani hallituksen puheenjohtajana. Laajan ja pitkäaikaisen projektin viimeistely on aina palkitsevaa, mutta strategian työstäminen oli mielestäni erityisen antoisaa, sillä kyseessä on ylioppilaskunnan toimintaa ylivuotisesti ja hyvin kokonaisvaltaisesti ohjaava dokumentti. Pääsin myös itse oppimaan paljon uutta strategian elementeistä ja uudistusprosessista työskentelyn aikana”, Alasuutari kommentoi prosessia.

Lue uusi strategiamme nettisivuillamme Toimintaa ohjaavat dokumentit -sivulla tai suoraan tästä linkistä.

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista