13.09.2021

Ylioppilaskunnan päivitetyt koronaohjeistukset syksylle 2021


Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on päivittänyt koronaan liittyvät ohjeistuksensa. Ohjeistus sisältää VYY:n ohjeet ja suositukset opiskelijoille sekä järjestöille tapahtumien järjestämisestä koronavirusepidemian aikana. Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan liikennevalomallia, johon liittyvät ohjeistukset on päivitetty tämän hetkiseen tilanteeseen sopiviksi. Tarkemmat ohjeet liikennevalomalliin liittyen löydät alta. Ohjeistus täydentää viranomaisten sekä Vaasan yliopiston ohjeistuksia. 

Vaasan sairaanhoitopiiri on epidemian leviämisvaiheessa. Kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku 100 000 ihmistä kohden on 215 (10.9.). 

Suomen hallitus on kuitenkin siirtynyt Hybridistrategiaan. Tämän mukaisesti rajoituksia aletaan asteittain poistaa. Vaasan sairaanhoitopiirin alueen väestöstä ensimmäisen rokotteen on saanut 72% ja molemmat rokotteet 51% (Vaasan keskussairaala). Kokoontumisrajoituksia ei ole jatkettu 8.9. jälkeen. 

VYY on 13.9.2021 alkaen liikennevalomallin vihreässä vaiheessa. Suosittelemme sekä tapahtumanjärjestäjiä että niihin osallistujia toimimaan vastuullisesti ja seuraamaan viranomaisten ohjeistuksia.

Palvelutoimisto palvelee liikennevalomallin vihreänä aikana normaalisti. Leipiksen saunatilat avataan. Sauna on varattavissa VYY:n verkkosivujen tilat-osiossa.

Syksyn tapahtumia ja muuta toimintaa suunnitellessa on hyvä huomioida kansallisen koronavirustilanteen kehittyminen. Vastuu viruksen leviämisen ehkäisystä on meillä kaikilla, joten kannustamme kaikkia noudattamaan suosituksia ja toimimaan vastuullisesti. Lisätietoja Vaasan alueella voimassa olevista suosituksista löydät Vaasan sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

 

Liikennevalomalli

Käytämme liikennevalomallia, joka ottaa huomioon jatkuvasti muuttuvan tartuntatautitilanteen. Malli huomioi erilaiset tilanteet tapahtumajärjestämisen ja muun opiskelijatoiminnan kannalta. Tarkastelemme tilannetta säännöllisesti ja päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa. Tiedotamme värin muuttumisesta verkkosivuillamme sekä Instagramissa. 

 

Punainen aika, toimitaan näin: 

 • Punaisena aikana ei järjestetä lainkaan fyysisiä joukkotapahtumia, kuten opiskelijabileitä, vuosijuhlia, sitsejä ja muita tapahtumia, joissa voi ilmetä vaikeuksia noudattaa turvallisuusohjeita.

 • Suosittelemme järjestämään etätapahtumia tai muita aktiviteetteja, jotka eivät vaadi fyysistä läsnäoloa tai kontakteja.

 • Kokoontumisrajoituksia noudattavia pieniä tapaamisia kuten kokouksia voidaan järjestää turvavälein, mutta tilaisuuteen tulee olla mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Osallistujille tulee suositella maskin käyttöä.

 • Punaisena aikana on pohdittava myös harrastetoiminnan turvallisuutta. Harrastetoimintaa voidaan järjestää mikäli viranomaisten antamat ohjeet sen sallivat.

 • Punaisena aikana emme suosittele viettämään aikaa paikoissa, joissa turvallisuusohjeiden noudattaminen voi olla haastavaa. Suosittelemme välttämään esimerkiksi yökerhoja. Lisäksi omia varjobileitä ei tule järjestää. 

 • Ylioppilaskunnan palvelutoimisto palvelee vain ajanvarauksella. Varaa aika nettisivuiltamme osoitteesta vyy.fi/yhteystiedot​.

Keltainen aika, toimitaan näin: 

 • Keltaisena aikana voidaan järjestää kokoontumisrajoituksia noudattavia ulkotapahtumia tai hybriditapahtumia, joihin osallistuminen on mahdollista pienissä ryhmissä. Kaikissa tapahtumissa tulee huomioida voimassa olevat kokoontumisrajoitukset.

 • Harrastetoimintaa voi järjestää turvallisuusohjeiden toteutuessa.

 • Tilaisuudella tulee olla nimetty järjestäjä, ja järjestäjä kerää nimilistan tilaisuuteen osallistuvista henkilöistä.

 • Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia siitä, millaisia turvallisuusohjeita tapahtumassa tulee noudattaa. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa. Opiskelijoiden ei tule järjestää omia varjobileitä. 

 • Kasvomaskia tulee käyttää aina sisätiloissa asioidessa.

 • Palvelutoimisto palvelee normaalisti. Muistathan turvavälit, kasvomaskin sekä käsihygienian. Palvelutoimiston aukioloajat löydät osoitteesta vyy.fi/yhteystiedot.

Vihreä aika, toimitaan näin:

 • Fyysisiä joukkotapahtumia voi järjestää.

 • Tapahtumaa suunnitellessa tulee seurata aktiivisesti viranomaisten ohjeistuksia sekä vallitsevaa tilannetta.

 • Turvallisuusohjeet on hyvä pitää mielessä ja turvaväleistä ja hygieniasta tulee huolehtia.

 

VYY:n ohjeet tapahtumiin osallistujille 

 • Seuraa viranomaisten sekä ylioppilaskunnan ja tapahtumien järjestäjien tiedotusta ja ohjeita. Lue ohjeet liikennevalomallimme eri vaiheista.

 • Noudata voimassa olevia ohjeita ja määräyksiä karanteeniin liittyen. Pysy kotona, jos sinulla on koronaan viittaavia oireita tai tiedät olevasi altistunut.

 • Suosittelemme pitämään mukana kasvomaskeja sekä omaa käsidesiä.

 • Mikäli osallistut tapahtumiin, noudata viranomaisohjeiden lisäksi tapahtuman järjestäjän antamia ohjeistuksia. Muista ilmoittautua tapahtumaan järjestäjän ohjeistamalla tavalla. Pidä huolta turvaväleistä ja pysyttele omassa seurueessasi tapahtuman ajan.

 • Tuo rohkeasti ilmi tapahtumassa mikäli huomaat ettei turvallisuusohjeita noudateta tapahtumapaikan, osallistujien tai järjestön toimesta. Näytä omalla toiminnallasi esimerkkiä ja rohkaise myös muita osallistujia huomioimaan ohjeet koko tapahtuman ajan.

 • Lataa Koronavilkku-sovellus ja muista pitää bluetooth päällä.

 • Käytä tapahtumasta löytyvää käsien desinfiointi- tai pesumahdollisuutta ja huolehdi käsihygieniasta koko tapahtuman ajan. Käytä kasvomaskia, mikäli olet lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa tai asioit sisätiloissa.

 

VYY:n ohjeet järjestöille

Tapahtumat tulee suunnitella turvallisuus edellä. Runsas alkoholin käyttö vaikeuttaa turvallisuusohjeiden noudattamista. 

 • Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ovat aina järjestäjän vastuulla. Jos järjestäjä kokee, että turvallisuusjärjestelyitä ei pystytä toteuttamaan tai ne muuttavat tapahtuman luonnetta merkittävästi, tapahtuma kannattaa jättää järjestämättä.

 • Kaikissa tapahtumissa tulee noudattaa viranomaisten turvallisuusmääräyksiä koko tapahtuman ajan.

 • Tapahtuman järjestäjä huolehtii, että tapahtumassa on käsien pesuun- ja/tai desinfiointiin mahdollisuus. Lisäksi järjestäjän tehtävänä on huolehtia turvavälien toteutumisesta koko tapahtuman ajan. 

 • Tapahtumaan osallistuvista henkilöistä on kerättävä osallistujalista. Osallistujalistaa tulee säilyttää tapahtuman jälkeen kolme viikkoa ja sen jälkeen tiedot tulee poistaa. Osallistujalistan keräämisestä ja käyttötarkoituksesta tulee viestiä osallistujille. Alempaa löydät tarkemmat ohjeet, miten kerätä tartuntaketjujen jäljittämistä helpottava osallistujalista.

 • Tapahtumassa tulee huolehtia riittävistä turvaväleistä. Koko tapahtuman ajan tulee viestiä hygieniaohjeista ja turvaväleistä esimerkiksi kyltein.

 • Mikäli tapahtumassa osallistujat ovat lähikontaktissa toisiinsa, tapahtumassa tulee suositella maskin käyttöä. Tapahtuman järjestäjä voi mahdollisuuksien mukaan tarjota osallistujille maskeja lisätäkseen niiden käyttöä tapahtumassa.

 • Tapahtumissa kannattaa välttää ruoan tai juoman jakamista osallistujille. Jos osallistujille jaetaan jotakin, tulee se tapahtua hygieenisesti ja tuotteiden tulee olla yksittäispakkauksia. Osallistujia kannattaa suositella maltilliseen alkoholinkäyttöön, sillä päihtyneenä turvallisuusohjeet unohtuvat helposti.

 • Mikäli tapahtuman osallistujat jaetaan useampiin ryhmiin/sijainteihin, tulee huolehtia että osallistujat eivät sekoitu keskenään. Myös tapahtumat, joihin osallistutaan pienissä ryhmissä tulee suunnitella niin, että ryhmät pysyvät erillään.

 • Suunnittele etukäteen, miten tarvittavat wc-tilat järjestetään ja varmista, että käsidesiä on saatavilla ja hygieniasta huolehtiminen on mahdollista. Lisäksi tulee suunnitella etukäteen, miten tapahtumassa toimitaan, mikäli turvallisuusohjeistuksia ei pystytä noudattamaan tai tapahtumassa ilmenee altistumisia.

 • Vaikka tilanne mahdollistaisi fyysisten tapahtumien järjestämisen, etätapahtumien järjestämistä kannattaa edelleen pohtia. Näin huomioidaan esimerkiksi riskiryhmään kuuluvat opiskelijat sekä ne opiskelijat, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi fyysisissä tapahtumissa.

 • Mikäli tapahtumassa ilmenee jälkikäteen koronavirustartuntoja, olkaa yhteydessä viranomaisiin ja noudattakaa annettuja ohjeita. Toivomme, että ilmoitatte tapahtumissa ilmenneistä tartunnoista ja altistumisista VYY:n hallituksen puheenjohtajalle (elmo.nikula@vyy.fi).

 • Tapahtuman järjestäjien tulee näyttää esimerkkiä omalla käytöksellään. Kun esimerkiksi turvavälit ja kasvomaskien käyttö ovat kunnossa järjestäjillä, on osallistujienkin helpompi toimia turvallisesti.

 

Miten kerätä osallistujalista, josta on apua tartuntaketjujen jäljittämisessä?

Osallistujalistan keräämisestä ja käyttötarkoituksesta tulee viestiä osallistujille. Lista pitää pystyä jakamaan terveysviranomaisille, yliopistolle ja ylioppilaskunnalle. Tietojen mahdollisesta jakamisesta tulee ilmoittaa tietoja kerätessä. Osallistujalistan vaadittu säilyttämisaika on kolme viikkoa ja sen jälkeen tiedot tulee hävittää.

Tartuntaketjujen jäljittämisen kannalta on tärkeää tietää, kuka on ollut mihinkin aikaan paikalla. Jos tiedossa on vain lista ilmoittautuneista, altistuneiden jäljitys on haasteellisempaa. Kerää tapahtuma-alueelle saavuttaessa tieto sisään tulleista ja poistuneista henkilöistä kellonaikoineen. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on sisätapahtuma. Osallistujien yhteystietojen keräys helpottaa jäljitystyötä. Osallistujilta on hyvä kerätä ainakin nimi sekä puhelinnumero.

Muista sisällyttää listaan myös tapahtuman järjestävää tahoa edustavat henkilöt! Tapahtumapaikalle ei tule päästää henkilöitä, jotka eivät ole osallistujalistalla.

Lisätietoja ohjeistuksesta

Lisätietoa ohjeistuksesta antaa hallituksen tapahtumavastaava Aada Mäkelä (aada.makela@vyy.fi) tai hallituksen puheenjohtaja Elmo Nikula (elmo.nikula@vyy.fi).

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista