placeholder
15.01.2021

Ylioppilaskunnan koronaohjeistukset keväälle 2021


Viimeksi muokattu: 29.3.2021


Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on päivittänyt koronaan liittyvät ohjeistuksensa. Ohjeistus sisältää VYY:n ohjeet ja suositukset opiskelijoille sekä järjestöille tapahtumien järjestämisestä koronavirusepidemian aikana. Tapahtumien järjestämisessä noudatetaan liikennevalomallia. Tarkemmat ohjeet liikennevalomalliin liittyen löydät alta. Ohjeistus täydentää viranomaisten sekä Vaasan yliopiston ohjeistuksia. 


Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on siirrytty epidemian kiihtymisvaiheeseen 23.3.2021 ja kahden viimeisimmän  viikon ilmaantuvuusluku 100 000 henkilöä kohden on 23 (päivitetty 28.3.). Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä 23.3. ja 11.4. välisenä aikana. Lisäksi Pohjanmaan koronakoordianaatioryhmä suosittelee kasvomaskia käyttöä kaikissa julkisissa tiloissa 30.4. asti. VYY on edelleen liikennevalomallissa punaisessa vaiheessa, kunnes toisin ilmoitetaan. 


Palvelutoimiston toiminta käynnistyy ajanvarauksella pääsiäisen jälkeen. Ajanvarauksen aukeamisesta tiedotetaan VYY:n sosiaalisen median kanavissa. Leipis pysyy toistaiseksi suljettuna.  


Kevään tapahtumia ja muuta toimintaa suunnitellessa on hyvä huomioida kansallisen koronavirustilanteen kehittyminen. Kaikki vapputapahtumat suositellaan järjestämään etäyhteyksien välityksellä. Lisätietoa ja ohjeita turvalliseen vapun viettoon on tulossa lähiviikkoina.


Vastuu koronavirusepidemian ehkäisystä on meillä kaikilla, joten kannustamme kaikkia noudattamaan suosituksia ja toimimaan vastuullisesti. Lisätietoja Vaasan alueella voimassa olevista suosituksista löydät Vaasan sairaanhoitopiirin verkkosivuilta.

 

Liikennevalomalli

Käytämme liikennevalomallia, joka ottaa huomioon jatkuvasti muuttuvan tartuntatautitilanteen. Malli huomioi erilaiset tilanteet tapahtumajärjestämisen kannalta. VYY tarkastelee liikennevalotilannetta säännöllisesti. Tiedotamme värin muuttumisesta verkkosivuillamme sekä Instagramissa. Järjestöille tiedotamme asiasta Facebook-ryhmässä VYY tiedotuskanava. 

Punainen aika, toimitaan näin: 

 • Punaisena aikana ei järjestetä lainkaan fyysisiä joukkotapahtumia, kuten opiskelijabileitä, vuosijuhlia, sitsejä, rastikierroksia ja muita tapahtumia, joissa voi ilmetä vaikeuksia noudattaa turvallisuusohjeita.
 • Järjestön tulee pohtia, mitä lisäarvoa fyysisen tapahtuman järjestäminen tuo. VYY ei suosittele järjestämään tilaisuuksia, jossa käytetään päihteitä. Esimerkiksi kokouksia voidaan järjestää turvavälein, mutta kokoukseen tulee olla mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Osallistujille tulee suositella maskin käyttöä.
 • Punaisena aikana on pohdittava myös harrastetoiminnan turvallisuutta. Harrastetoimintaa voidaan järjestää mikäli THL:n ohjeistamia turvavälejä ja hygieniakäytäntöjä voidaan varmuudella noudattaa.
 • Punaisena aikana ei tule viettää aikaa paikoissa, joissa turvallisuusohjeiden noudattaminen on osoittanut haasteelliseksi, esimerkiksi yökerhot. Omia varjobileitä ei tule järjestää.
 • Ylioppilaskunnan palvelutoimisto palvelee vain ajanvarauksella. Varaa aika nettisivuiltamme osoitteesta https://vyy.fi/yhteystiedot​

Keltainen aika, toimitaan näin: 

 • Keltaisena aikana VYY suosittelee järjestämään opiskelijoille useita pieniä tapahtumia suurten tapahtumien sijaan. 
 • Harrastetoimintaa voi järjestää turvallisuusohjeiden toteutuessa.
 • Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on keskeyttää tapahtuma, mikäli turvallisuusohjeita ei pystytä noudattamaan. Tapahtumat tulee suunnitella turvallisuus edellä. Runsas alkoholin käyttö vaikeuttaa turvallisuusohjeiden noudattamista. 
 • Tilaisuudella tulla olla nimetty järjestäjä, ja järjestö kerää nimilistan tilaisuuteen osallistuvista jäsenistään. 
 • Tapahtuman järjestäjän tulee ohjeistaa osallistujia siitä, millaisia turvallisuusohjeita tapahtumassa tulee noudattaa. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi kaikissa julkisissa tiloissa. Opiskelijoiden ei tule järjestää omia varjobileitä. 
 • Etätapahtumia tulee suosia.
 • Ylioppilaskunnan palvelutoimisto palvelee ajanvarauksella. Varaa aika nettisivuiltamme osoitteesta https://vyy.fi/yhteystiedot​

Vihreä aika, toimitaan näin:

 • Erityisiä koronaan liittyviä turvallisuusohjeistuksia ei ole.

 

VYY:n ohjeet järjestöille

 • Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ovat aina järjestäjän vastuulla. Jos järjestäjä kokee, että turvallisuusjärjestelyitä ei pystytä toteuttamaan tai ne muuttavat tapahtuman luonnetta merkittävästi, tapahtuman voi päättää olla järjestämättä. Kaikissa tapahtumissa tulee noudattaa viranomaisten turvallisuusmääräyksiä koko tapahtuman ajan.
 • Tapahtumissa tulee olla nimetty hygieniavastaava/hygieniavastaavia, joiden  tulee olla osallistujien tavoitettavissa koko tapahtuman ajan. Hygieniavastaava huolehtii, että tapahtumassa on käsien pesuun- ja/tai desinfiointiin mahdollisuus. Lisäksi hygieniavastaavan tehtävänä on huolehtia turvavälien toteutumisesta. 
 • Tapahtumaan osallistuvista henkilöistä on kerättävä osallistujalista.  Osallistujalistaa tulee säilyttää tapahtuman jälkeen kolme viikkoa ja sen jälkeen tiedot tulee poistaa. Osallistujalistan keräämisestä ja käyttötarkoituksesta tulee viestiä osallistujille. Alempaa löydät tarkemmat ohjeet, miten kerätä tartuntaketjujen jäljittämistä helpottava osallistujalista.
 • Turvavälien tulee olla tapahtumissa vähintään 1,5 metriä. Koko tapahtuman ajan tulee viestiä hygieniaohjeista ja turvaväleistä esimerkiksi kyltein.
 • Tapahtumassa tulee suosittaa maskin käyttöä, jos viranomainen on antanut alueellisen maskisuosituksen. Tapahtumaa suunniteltaessa on tärkeää, että tapahtumassa pystytään säilyttämään turvavälit. Jos turvavälejä ei jostain syystä pystytä pitämään, tulee noudattaa maskisuositusta. Jos tapahtumassa käytetään maskeja, tulee osallistujia ohjeistaa etukäteen oikeanlaisesta maskin käytöstä, sillä esimerkiksi maskin koskettelu voi lisätä riskiä tartuntaan.
 • Tapahtumissa kannattaa välttää ruoan tai juoman jakamista osallistujille. Jos osallistujille jaetaan jotakin, tulee se tapahtua hygieenisesti ja tuotteiden tulee olla yksittäispakkauksia.  Osallistujia kannattaa suositella maltilliseen alkoholinkäyttöön, sillä humalassa turvallisuusohjeet unohtuvat helposti.
 • Ulkoilmatapahtumia tulee suosia. Mikäli useampia tapahtumia järjestetään samanaikaisesti, tulee huolehtia että tapahtumia ei järjestetä samassa paikassa ja tapahtuman osallistujat eivät sekoitu keskenään.
 • Tapahtumasta on erittäin suositeltavaa tehdä etukäteen  kirjallinen toteutussuunnitelma. Suunnitelmassa tulisi käydä ilmi, miten mahdollisesti tarvittavat wc-tilat ja käsidesipisteet järjestetään, miten huolehditaan turvaväleistä ja miten turvallisuusohjeiden noudattamista käytännössä toteutetaan sekä valvotaan. Lisäksi, miten tapahtumassa toimitaan, mikäli turvallisuusohjeistuksia ei pystytä noudattamaan.
 • Etätapahtumia kannattaa edelleen myös järjestää. Näin huomioidaan esimerkiksi riskiryhmään kuuluvat opiskelijat sekä ne opiskelijat, jotka eivät koe oloaan turvalliseksi fyysisissä tapahtumissa.
 • Mikäli tapahtumassa ilmenee jälkikäteen koronavirustartuntoja, olkaa yhteydessä viranomaisiin sekä noudattakaa heidän antamia ohjeita.

Miten kerätä osallistujalista, josta on apua tartuntaketjujen jäljittämisessä?

Osallistujalistan keräämisestä ja käyttötarkoituksesta tulee viestiä osallistujille. Lista pitää pystyä jakamaan terveysviranomaisille, yliopistolle ja ylioppilaskunnalle, ja tästä tulee ilmoittaa tietoja kerätessä. Osallistujalistan säilyttämisaika on  kolme viikkoa ja sen jälkeen tiedot tulee hävittää.

Tartuntaketjujen jäljittämisen kannalta on tärkeää tietää, kuka on ollut mihinkin aikaan paikalla. Jos tiedossa on vain lista ilmoittautuneista, altistuneiden jäljitys on haasteellisempaa. Kerää tapahtuma-alueelle saavuttaessa tieto sisään tulleista ja poistuneista henkilöistä kellonaikoineen. Tämä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on sisätapahtuma. Osallistujien yhteystietojen keräys helpottaa jäljitystyötä. Osallistujilta olisi hyvä kerätä ainakin nimi sekä puhelinnumero.

Listaan tulisi myös sisällyttää tapahtuman järjestäjät sekä kaikki, jotka ovat käyneet paikan päällä. Tapahtumapaikalle ei tule päästää henkilöitä, jotka eivät ole osallistujalistalla.

VYY:n ohjeet tapahtumiin osallistujille

 • Seuraa VYY:n tiedotusta, mikä liikennevaloaikaa elämme. Lue ohje punaisen ja keltaisen ajan aikana toimimisesta sekä noudata voimassa olevan ajan ohjeita.
 • Jää pois fyysisistä tapahtumista, jos sinulla on flunssan oireita, olet sairas, olet ollut kontaktissa oireisen ihmisen kanssa viimeisen 14 vuorokauden aikana tai olet palannut ulkomailta viimeisen 14 vuorokauden aikana. Ilmoita poisjäämisestä myös järjestäjälle.
 • Noudata järjestäjän, VYYn sekä viranomaisen ohjeita. Ilmoita itsesi osallistujalistaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla.
 • Muista, että jokaisella meistä on vastuu koronaviruksen leviämisen estämisessä. Tuo rohkeasti ilmi tapahtumassa mikäli huomaat ettei turvallisuusohjeita noudateta tapahtumapaikan, osallistujien tai järjestön toimesta. Rohkaise myös muita osallistujia huomioimaan ohjeet koko tapahtuman ajan ja muistuta asiasta tarvittaessa ystävällisesti.
 • Ota mukaan oma käsidesi ja huolehdi käsihygieniasta etenkin ennen ja jälkeen tapahtuman. Vältä kasvojen koskettelua.
 • Noudata viranomaisen antamaa ajankohtaista alueellista maskisuositusta. Maskia voi käyttää myös muulloin vapaaehtoisesti, eli halutessasi ota maski mukaan tapahtumaan. Käytä maskia oikeaoppisesti, koska maskin koskettelu voi lisätä tartuntariskiä.
 • Pidä huolta turvavälistä (1,5 metriä) muihin ihmisiin. Pysyttele omassa seurueessasi tapahtuman aikana.
 • Lataa Koronavilkku-sovellus ja muista pitää bluetooth päällä.
 • Käytä tapahtumasta löytyvää käsien desinfiointi- tai pesumahdollisuutta ja huolehdi käsihygieniasta koko tapahtuman ajan.
 • Jos nautit tapahtumassa juomia tai ruokia, käytä henkilökohtaista astiaa. Älä tarjoa ruokaa tai juomaa muille tapahtuman osallistujille.

Lisätietoja ohjeistuksesta

Lisätietoa ohjeistuksesta antaa hallituksen tapahtumavastaava Aada Mäkelä (aada.makela@vyy.fi) tai hallituksen puheenjohtaja Elmo Nikula (elmo.nikula@vyy.fi).

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista