22.11.2021

Kevätlukukauden opetukseen aito hybridimahdollisuus ja lisää lähiopetusta


Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) vaatii, että Vaasan yliopisto ja sen opettajat lisää lähiopetuksen määrää sekä aitoa mahdollisuutta hybridiopetukseen tulevalla kevätlukukaudella. Syyslukukauden aikana Vaasan yliopisto on tiedottanut tarjoavansa opetusta niin sanottuna hybridimallina, jossa isot massaluennot toteutetaan etäopiskeluna ja tätä pienemmät luennot on mahdollista toteuttaa myös lähiopetuksena etäopetuksen sijaan.

Julkinen viestintä ei kuitenkaan ole täysin vastannut todellisuutta, sillä suurin osa yliopiston opetuksesta on kuitenkin ollut koko syyslukukauden etänä. Akateemisten yksiköiden välillä on ollut isoa vaihtelua siinä, kuinka paljon mahdollisuuksia lähiopetusluennoille osallistumiselle on todellisuudessa ollut. Tietyillä aloilla on jopa esiintynyt tilanteita, joissa yliopiston opiskelija ei ole saanut mahdollisuutta osallistua lähiopetusluennolle kertaakaan koko opiskeluaikanaan. 

Vaikka osa opiskelijoista onkin toivonut mahdollisuutta etäopiskeluun myös jatkossa, ei tämä saa olla pois niiltä opiskelijoilta, jotka oppivat ja voivat paremmin osallistumalla lähiopetukseen. VYY onkin jo pidemmän aikaa muistuttanut ja vaatinut mahdollisuutta aitoon hybridiopetukseen, jossa kursseille osallistuminen on mahdollista niin etänä kuin läsnäololuennollakin. Pelkkä ryhmätöiden tekeminen kampuksella ei enää riitä. Toimivat hybridimallit ovat olleet käytössä jo monessa korkeakoulussa ympäri Suomea ja muuta maailmaa. Myös Vaasan yliopiston tulee liittyä tähän joukkoon.

Vaikka koronapandemia ei ole vielä ohi, on rokotustilanne kuitenkin merkittävästi parantunut vuoden alkuun verrattuna. Yliopiston kampus on hiljalleen avautunut, ja erilaisia rajoituksia on vähennetty. Kaikki tämä luo toivoa tulevaisuuteen, mutta viimeistään nyt on kuitenkin välttämätöntä ottaa seuraava askel kohti monipuolisempaa oppimista. Yliopiston on lisättävä hybridi- ja lähiopetuksen määrää, pyrittävä aitojen kohtaamisten lisäämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen koko yliopistoyhteisössä.

Mikäli oppimisen mahdollisuuksia opiskelijan parhaaksi katsomalla tavalla ei yliopiston puolelta tarjota, on mahdollista, että Vaasan yliopisto jää houkuttelevuudessa jälkeen muista korkeakouluista, joissa lähiopiskelua suosivalla opiskelijalla on parempi mahdollisuus oppia. Tämä on riski, joka vaikuttaa yliopiston lisäksi myös  Vaasan kaupungin tulevaisuuteen.


Lisätiedot
 

Elmo Nikula
hallituksen puheenjohtaja
044 324 8965
elmo.nikula@vyy.fi 

 

Vilja Tallgren
hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
044 324 8962
vilja.tallgren@vyy.fi 

 

Lauri Tuohiniemi
edunvalvonta-asiantuntija
044 324 8961
eva@vyy.fi

Tilaa viikkotiedote

Pysy ajan tasalla opiskelijoita koskevista asioista ja tapahtumista