05.10.2023

Vaikuttamistyö kannattaa! Opinnäytetyöpalkkioiden määrät nousuun Vaasan kaupungissa


Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) vaikuttaminen ja yhteistyö kaupungissamme tuo tuloksia. Vaasan kaupunginhallitus on 18. syyskuuta päätöksellään päivittänyt uuden portaikon kaupungille tehtävien opinnäytetöiden, eli gradun tai muun opinnäytetyön, palkkioihin.

“Jokainen opiskelija ansaitsee työnsä arvoisen korvauksen.”

VYY on aloittanut keskustelut opinnäytetöiden palkkioista vuonna 2022. Vaikuttamistyö on siis jatkunut pitkään. Merkityksellisin edistysaskel otettiin keväällä 2023, kun yhdistimme voimat Vaasan kaupunginvaltuuston eri puolueiden nuorten valtuutettujen kanssa.  Näin saimme luotua yhteisen vision: Jokainen opiskelija ansaitsee työnsä arvoisen korvauksen.

Aiemmin kaupungilla ei ole ollut linjaa sille, kuinka paljon kaupungille tehdystä opinnäytetyöstä maksetaan opiskelijalle. Yksittäisiä palkkioita on saatettu maksaa, mutta systemaattisuus on uupunut. VYY:ssa haluamme, että opiskelijoille maksetaan heidän ansaitsemansa korvaus, työn laajuus ja menestys huomioiden. Myös kaupungilla oli selkeä tahtotila linjauksen luomiselle. Kaupungilla on aiemmin ollut mahdollista yhdistää harjoittelun yhteyteen opinnäytetyön tekeminen ja tämä on myös jatkossa mahdollista tarpeen mukaan. Tällöin opiskelija voi saada kuukausipalkkaa opinnäytetyöstä saatavan korvauksen lisäksi.

Arvosana-asteikko

Alkuperäinen ehdotus VYY:n ja nuorten valtuutettujen esitys sekä vahvistettu summa
Arvosana 1-3 400 € 1000 €
Arvosana 4-5 700 € 1300 €

 

Vaikuttamistyö on pitkäjänteistä ja ylivuotista työtä

VYY aloitti Vaasan kaupungin budjettiin vaikuttamisen vuonna 2022. Silloin VYY tavoitteli harjoittelupaikkojen määrien lisäämistä ja kuukauden ilmaista julkisen liikenteen kokeilua opiskelijoille. Tällöin ajetut teemat kaatuivat, mutta halusimme tänä vuonna jatkaa vaikuttamistyötä ja teemojen edistämistä. Näin tulevinakin vuosina VYY:n kädenjälki voidaan nähdä kaupungin opiskelijoille tarjoamissa etuuksissa ja palveluissa.

Nuorten valtuutettujen apu vaikuttamistyössä on ollut korvaamatonta, eikä nyt saatua 50 % korostusta olisi voitu tehdä ilman heidän panostaan. Tämä vaikuttamistyö osoittaa, kuinka korvaamatonta yhteistyö nuorten vaikuttajien välillä on niin Vaasassa kuin muualla. Myös se, että Vaasan nuoret ja opiskelijat tunnistavat yhteiset intressinsä, joita ovat esimerkiksi nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi ja heidän pitovoima. Yhdessä voimme vaikuttaa vahvemmin.

Kaupunginhallituksen päätöksessä mainitaan, että opiskelijat voivat saada korvauksen asiantuntijatyöstään, eli gradusta tai opinnäytetyöstä, tilanteessa, jossa Vaasan kaupunki päättää tilata kyseisen opinnäytetyön ja siihen liittyvästä maksusta sovitaan etukäteen opiskelijan kanssa. Me opiskelijat voimme hakea tekemään opinnäytetyötä kaupungille avoimella hakemuksella tai kaupungin avaamaan opinnäytetyöpaikan kautta.

 

Lisätietoa

Elmo Paloniemi
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
elmo.paloniemi@vyy.fi

Sara Güven
ylioppilaskunnan kampus- ja kaupunkipoliittinen vastaava
sara.guven@vyy.fi

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa