Edunvalvontasektorin Vilja, Elmo, Roosa ja Wiktoria rivissä.
14.12.2021

Edunvalvontasektorin syksyn kuulumiset

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) syksy oli tapahtumarikas. Hallitus on päivittänyt kuulumisia säännöllisesti Instagramin puolella VYYkkokatsausten merkeissä, mutta kiireisen syksyn jälkeen pieni tiivistelmä on paikallaan. Mitä kuului ylioppilaskunnan edunvalvontasektorin syksyyn?

Elmo Nikula, hallituksen puheenjohtaja

Ylioppilaskunnan syksy on ollut vaiheikas. Lähdimme liikkeelle vaativassa tilanteessa, sillä elokuussa määrättiin kokoontumisrajoitukset, jonka takia jouduimme esimerkiksi jälleen kerran siirtämään Boom City Approt sekä tekemään valtavia muutoksia tutorprojektiissa.

Kun rajoituksia purettiin, ylioppilaskunnan jatkuvan toiminnan kanssa on ollut kiihdytysvaihe päällä. Syksy on ollut täynnä tapahtumia, kannanottoja, yhteistyötä muiden vaasalaisten organisaatioiden kanssa sekä osallistumista yliopiston eri hallinnon tasoille.

Edustajistovaalit käytiin loka-marraskuun taitteessa, ja äänestysprosentti nousi korkeimmaksi vuosikymmeniin. Hienoa että yliopistodemokratia elää ja kehittyy, kiitos kaikille äänestäneille!

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksessa ja Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) liittokokouksessa valittiin mahtavat tyypit edustamaan valtakunnallisesti korkeakouluopiskelijoita päätöksenteossa.

Kiitos kaikille opiskelijoille tästä vuodesta koko ylioppilaskunnan puolesta, ja onnea ja menestystä vuoteen 2022!

 

Roosa Kesonen, kampus- ja kaupunkipolitiikka, kestävä kehitys

Syksyllä teimme aktiivista kuntavaalien jälkeistä vaikuttamistyötä tapaamalla valtuustoryhmiä. Tapaamisilla loimme yhteyksiä uusiin kuntapäättäjiin ja pyrimme vaikuttamaan kaupungin strategiaan. Marraskuussa VYY teki kannanoton kampuslinjan perumisesta.

Kampuskehityksen puolella keskiössä on ollut järjestötilat. Yhdessä järjestöjen edustajien kanssa keräsimme tärkeitä tietoja nykyisistä järjestötiloista ja tilatarpeista, jotka ovat toimineet vaikuttamistyön pohjana yliopiston suuntaan. 

Päätimme siirtää hiilijalanjäljen laskentaa monien käytännöllisten syiden vuoksi. Hiilijalanjälki tullaan laskemaan vuoden 2022 aikana kiinteänä osana toimintaa, minkä mahdollistaa tänä vuonna tehty pohjatyö. Puheenjohtamani edunvalvontavaliokunta tapasi syksyn aikana kolme kertaa.

Maailman onnellisimmat opiskelijat -kampanja jatkui onnistuneesti tillimakaroni pop upin, Onnellisuusillan, Onnellisuusjuoksun ja 1000 syytä onneen -keräyksen merkeissä. Lopulta kampanja tiivisti vaasalaisten korkeakouluyhteisöiden yhteistyötä ja osoitti, että sujuva yhteistyö on mahdollista yli kielirajojen. 

 

Joukko opiskelijoita kävelemässä portaita alas värikkäät opiskelijahaalarit jalassa.

Maailman onnellisimmat opiskelijat -kampanja toi yhteen kaikki Vaasan korkeakouluyhteisöt.

 

Vilja Tallgren, koulutuspolitiikka

Koulutuspolitiikassa edunvalvonnan pääpaino on ollut siirtyminen etäopetuksesta lähi- ja hybridiopetukseen. Kampuksen aukioloajat ja tulevan kirjaston kulkuluvat ovat olleet keskustelussa useaan otteeseen ja olemme vaikuttaneet aukioloaikojen laajentamiseen. Olemme keskustelleet syksyn opetuksen toteutuksesta ja tehneet selvityksiä opetuksen todellisesta tilanteesta. Loppusyksystä julkaisimme ennakoivan kannanoton kevään opetukseen liittyen.

Järjestelmäuudistus on näkynyt kopon pöydällä varsinkin alkusyksystä, kun Tuudon käyttöönotto olikin odotettua haastavampi. Myös Moodlen tulevaisuudesta ollaan keskusteltu tiiviisti it-osaston kanssa. Olemme puolustaneet Moodlen nykyistä etusivua, jossa kurssiarvosanat näkyvät etusivulla.

Yhdessä ainejärjestöjen kopojen kanssa koostimme ehdotuksen tenttien aikatauluttamisesta. Pyrimme saamaan virallisen ohjeistuksen liittyen tenttien aikataulujen ilmoittamisesta sekä uusintatenttien ajankohdista. Lisäksi olen kerännyt dataa siitä, kuinka paljon ja millä perusteilla muissa yliopistoissa luottamustoimista myönnetään opintopisteitä. Viime töikseni teen esityksen saatavista opintopisteistä sekä perusteista niiden saamiselle.

 

Henkilö pitelee paperipussia, jossa lukee

Tapasimme syksyn aikana Vaasan kuntapäättäjiä ja annoimme heille pienen muistutuksen ylioppilaskunnasta ja Vaasan opiskelijoista.

 

Wiktoria Ripatti, sosiaalipolitiikka

Syksyn iso projekti on ollut yhdenvertaisuuskyselyn päivittäminen. Keväällä edunvalvontavaliokunta käsitteli nykyistä julistusta, mistä sain järjestökentän näkökulman julistukseen. Yhdenvertaisuuskyselyn tulokset olivat huolestuttavia: kaksi kolmasosaa vastaajista tuntee olonsa yksinäiseksi joskus, usein tai aina. Yli 20 % ei tunne koskaan kuuluvansa yhteisöön ja jopa 7 % vastaajista on kohdannut häirintää. Vain 40 % vastaajista tiesi ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöstä. Kyselyn tulokset otetaan huomioon julistusta päivittäessä ja sitä jalkauttaessa järjestökentälle.

Osallistuimme Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokoukseen, jossa meidät palkittiin OLL-maljalla. VYY sai maljan liikuntapalveluiden eteen tehdystä työstä. 

Viestintävastaavan pestiin on kuulunut pääasiassa tapahtumista viestiminen ja VYYkkokatsausten tekeminen. Lisäksi olen auttanut viestintäasiantuntijaa päivittäisessä juoksevassa viestinnässä niin arkena kuin viikonloppuina.

 

Lauri Tuohiniemi, edunvalvonta-asiantuntija

Syyslukukausi kaikkine erilaisine kokonaisuuksineen on ollut todella hektinen ja kiireisempi, kuin olin vuoden alussa osannut odottaa. Vaikka minulla on enemmän kuin vähän kokemusta korkeakoulujen ja erilaisten opiskelijajärjestöjen vuoden rakenteesta, oli syksy todella vauhdikas ja vasta näin vuoden lopussa sitä tajuaa, että syksyhän oikeastaan meni jo.

Syksy on ollut täynnä paljon kaikkea uutta. Olemme pohjustaneet ylioppilaskunnalle hiilijalanjälkilaskuria, jotta voimme laskea hiilijajanjäljen ensi vuonna. Tämän lisäksi olemme pyrkineet lisäämään häirintäyhdyshenkilön näkyvyyttä ja tietoisuutta opiskelijoiden keskuudessa, ja näkyvyyden edistäminen onkin näkynyt saapuneissa yhteydenotoissa. Olemme hakeneet vuoden aikana toiminnassa olleelle Mikä neuvoksi -hyvinvointihankkeelle jatkokautta ja odottelemme päätöstä pienen jännityksen vallassa. 

Kaiken kaikkiaan ensimmäinen vuoteni töissä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla on ollut erittäin hauska ja antoisa sekä toiminnantäyteinen. 

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa