Toimintaa ohjaavat dokumentit

VYY leima

Toimintaa ohjaavat dokumentit

Tältä sivulta löydät tietoa ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavista dokumenteista. Lue tarkemmat kuvaukset avautuvista valikoista.

Säännöt

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla on itsehallinto ja sen toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi omat säännöt. VYY:llä on perussäännön lisäksi yleinen työjärjestys, edustajiston työjärjestys, vaalijärjestys, perinnekaari sekä useita ohjesääntöjä.

 

Perussääntö

Ylioppilaskunnan työjärjestykset

Vaalijärjestys

Hallinnon opiskelijaedustajien valintaohjesääntö

Ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Ylioppilaskunnan perinnekaari

Linjapaperi

Linjajaperi määrittelee VYY:n poliittiset linjat, ja linjapaerin perusteella hallitus ja henkilökunta tekevät edunvalvontatyötä. VYY:n linjoista ja linjapaperista päättää edustajisto. 

Lue VYY:n linjapaperi

Strategia ja hallitusohjelma

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa ohjaa vuosittain päivitettävä strategia ja hallituksen vuosittainen hallitusohjelma, jotka hyväksyy edustajisto. 

 

Tutustu VYY:n strategiaan

Tutustu vuoden 2024 hallitusohjelmaan

Yhdenvertaisuusjulistus

Ylioppilaskunnalla on yhdenvertaisuusjulistus. Yhdenvertaisuusjulistus on yhdenvertaisen toiminnan ohjenuora yhteisössämme toimimiselle. 

Lue ylioppilaskunnan yhdenvertaisuusjulistus

Turvallisemman tilan periaatteet

Ylioppilaskunnalla on turvallisemman tilan periaatteet, joiden avulla pyrimme ennaltaehkäisemään epämiellyttäviä tilanteita, ja luomaan turvallisen ja kaikkia kunnioittavan tilan jokaiselle.

Hallitus on hyväksynyt turvallisemman tilan periaatteet kokouksessaan 17.2.2022.

Lue ylioppilaskunnan turvallisemman tilan periaatteet

VYY:n tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

Ylioppilaskunnan tapahtumissa ja niiden järjestämisessä noudatetaan VYY:n tapahtumajärjestämisen pelisääntöjä.

 

VYY:N TAPAHTUMAT JÄRJESTETÄÄN VASTUULLISESTI

  • Tapahtumat suunnitellaan mahdollisimman esteettömiksi sekä saavutettaviksi ja niin, etteivät ne aseta osallistujia nöyryyttävään, ahdistavaan tai muuhun epämukavaan tilanteeseen
  • Yhteisistä arvoista ja sovituista säännöistä viestitään avoimesti tapahtumien markkinoinnissa ja niiden aikana
  • Tapahtumille määritetään vastuuhenkilö(t), lisäksi tapahtuman hyvikset mainitaan selkeästi joka tapahtuman kuvauksessa

 

VYY:N TAPAHTUMISSA KUNNIOITETAAN KAIKKIA OSALLISTUJIA

 

VYY:N TAPAHTUMISSA ONGELMATILANTEISIIN PUUTUTAAN

  • Ongelmatilanteen syntyessä siihen tulee puuttua heti, ja tilanne pyritään ratkaisemaan puhumalla yhdessä hyvisten kanssa. Ongelmatilanteen käsittelyssä voi käyttää apuna VYY:n häirintään ja kiusaamiseen puuttumisen toimintamallia
  • Ongelmatilanteiden varalle jokaisen tapahtuman järjestäjän tulee luoda oma anonyymi yhteydenottokanava (esim. Forms -lomake)
  • Jos ongelmatilanne jatkuu tapahtuman jälkeen ja sen käsittelyssä tarvitaan neutraalin ulkopuolisen tahon apua, ota yhteyttä VYY:n häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshlo@vyy.fi)

Sijoitusstrategia

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan sijoitusstrategia ohjaa ylioppilaskunnan sijoitusvarallisuuden hallintaa. Sijoitusstrategia on VYY:n edustajiston hyväksymä. 

Lue ylioppilaskunnan sijoitusstrategia.

Muut dokumentit

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan perinnekaaren mukaisesti ylioppilaskunnan huomionosoituksia on jaettu VKY:n (Vaasan kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan) ja VYY:n toiminnassa ansioituneille toimijoille. Huomionosoitukset jaetaan vuosittain helmikuussa VYY:n vuosijuhlan yhteydessä.

Huomionosoitusten jakamisesta päättää VYY:n edustajisto ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esityksestä.

Merkkiä voi VYY:n sääntöjen mukaan hakea kuka tahansa. Merkkiä haetaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan toiminnassa erityisesti ansioituneelle toimijalle.

VYY:n sääntökokoelman perinnekaaren mukaan:

39 § Hakemusten käsittely
"Työryhmä käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta. Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan ansio- tai kunniamerkin myöntämiseen, voi työryhmä yksimielisellä päätöksellä myöntää henkilölle haettavaa ansio- tai kunniamerkkiä alemman ansio- tai kunniamerkin. Työryhmän puheenjohtajalla on oikeus nostaa käsittelyyn vuosittain korkeintaan kolme esitystä ilman 41§:n mukaista hakemusmenettelyä. Jotta esitys voidaan hyväksyä, täytyy työryhmän puoltaa esitystä yksimielisesti. Kaikki työryhmän puoltamat esitykset kootaan yhteen ja työryhmä päättää esitettävien merkkien numeroinnista. Yhdistetty esitys toimitetaan sellaisenaan edustajistolle, joka päättää sen hyväksymisestä. I luokan kunniamerkin hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö. Edustajisto voi tehdä muutoksia esitykseen vain, jos kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenistä kannattaa muutoksia." 

Merkkejä ei myönnetä kenellekään automaattisesti esimerkiksi tietyn luottamustoimen hoitamiesta. Myöskään pelkkä luottamustoimien hoitaminen ei lähtökohtaisesti riitä ansioitumiseen, mutta luottamustehtävien hyvä hoitaminen kerryttää näitä ansioita eikä niitä voida jättää huomiotta. Työryhmä voi myös ottaa harkinnassaan mukaan myös muita tekijöitä kuin hakemuksessa esitettyjä ansioita. 

Kunniamerkkejä pitäisi myöntää erittäin tiukoin kriteerein. Toisen luokan kunniamerkkejä tulisi perinnekaaren mukaan jakaa enintään kaksi vuosikymmenessä ja ensimmäisen luokan merkkejä enintään kerran vuosikymmenessä.

Hakemuksessa käytetään työryhmän vahvistamaa lomaketta, jonka voi tulostaa linkistä, noutaa palvelutoimistolta tai pyytää sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteeriltä.

Jotta hakemus otetaan käsittelyyn, on siinä oltava haetun tunnustuksen edellyttämä määrä allekirjoituksia edustajiston jäseniltä. Tämä nimilista on nähtävillä palvelutoimistolla.

Ansio- ja kunniamerkkihakemukset on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille määräaikana. Määräajan jälkeen toimitettavia hakemuksia ei huomioida.

Työryhmä tekee esityksensä ylioppilaskunnan edustajistolle hakemusten perusteella, joka tekee asiassa päätöksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Merkit jaetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlien yhteydessä helmikuussa.

Lisätietoja ansio- ja kunniamerkeistä ja niiden hakemisesta antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri.

Hyvä opettaja/ Best International Teacher

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) jakaa vuosittain huomionosoitukset ansioituneille opettajille. Hyvä opettaja ja Best International Teacher -huomionosoitusten saajat ovat osoittaneet innostavaa asennetta opetustyöhönsä ja mikä tärkeintä, ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisesta. Palkinnonsaajat päättää ylioppilaskunnan hallitus ainejärjestöjen esityksistä. Palkinnot jaetaan Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan verkkosivuja ja on laadittu 13.11.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan verkkosivut on julkaistu 27.8.2018.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse. 

 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

 

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Verkkosivulla on korjattavaa seuraavissa asioissa:

  • Linkkien tarkoitus ei selviä kontekstista. Linkeistä ei selviä, viekö linkki pois alkuperäiseltä sivulta. 
  • Verkkosivuille linkitetyt PDF-tiedostot eivät ole saavutettavia. 

 

Ilmoita saavutettavuusongelmasta

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkosivuillamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Lähetä palaute osoitteeseen viestinta@vyy.fi

 

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista